Zondagsschool

Zondagsschool Samuël is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De zondagsschool heeft als doel de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

Elke zondag van 12:00 tot 13:00 uur komen de juffen en meesters met de kinderen bij elkaar om naar een Bijbelverhaal te luisteren een psalmvers en/ of tekst aan te leren.

Als verwerking wordt er vaak een werkje of een spel gedaan. We maken dan een kleurplaat, een tekening, doen een quiz, of  een andere actieve verwerking.

Er zijn vier groepen:
– Eerste groep: Basisschoolgroep 1 en 2
– Tweede groep: Basisschoolgroep 3 en 4
– Derde groep: Basisschoolgroep 5 en 6
– Vierde groep: Basisschoolgroep 7 en 8

Kerstviering en afscheid oudste kinderen:
Het Kerstfeest vieren we tweede Kerstdag met alle kinderen in de Dorpskerk. Deze dienst begint om 09.30 uur.Tijdens deze viering  is iedereen van harte welkom!

Het afscheid van de oudste kinderen vindt plaats tijdens de afsluiting van het winterwerk in een kerkdienst.

Waar is de zondagsschool?
In kerkelijk centrum Maranatha
– Eerste groep: handenarbeidlokaal
– Tweede groep: zaal 2
– Derde groep: zaal 3
– Vierde groep: zaal 4

In het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden en daar vermelden we ook wanneer er bijvoorbeeld geen zondagsschool is.

Contact?
Heeft u vragen over de zondagsschool? Stuur dan even een mailtje naar: Petrine van Stralen

Voor elke datum geldt: Deo Volente