ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

Een ANBI dient over een algemeen toegankelijke internetsite te beschikken waarop een aantal gegevens gepubliceerd dienen te zijn. U vindt hier deze gegevens van instellingen die voor ons van belang zijn.

U kunt een keuze maken uit de volgende instellingen:

Diaconie Hervormde Gemeente Oud-Beijerland
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Voor elke datum geldt: Deo Volente