Pastoraal team

Omzien naar elkaar…

Er kan een periode in uw of jouw leven zijn dat er behoefte is aan een luisterend oor, aan iemand die een tijd met je optrekt, er voor je wil zijn, met je mee wil denken, met je bidt…….

Iemand die een tijdje met je meeloopt en daarna weer loslaat, omdat je weg dan weer beter begaanbaar is. Naar elkaar omzien kan soms zo nodig zijn, er is veel verdriet en zorg. Mensen lijden soms aan de gebrokenheid van het bestaan, zijn door omstandigheden beschadigd en/of vereenzaamd.

Als gemeente van Jezus Christus hebben we de opdracht naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en te ondersteunen. We hebben de opdracht zorg te dragen voor elkaar in navolging van Christus die zegt: Ik ben in het midden van u, als één die dient.

Het pastoraal Team….

Binnen onze gemeente zijn er gemeenteleden die een opleiding tot pastoraal begeleider hebben gevolgd, zij maken deel uit van het Pastoraal Team.

Deze pastoraal begeleiders gaan vertrouwelijk om met de informatie die u of jij geeft. Hiervoor hebben zij een verklaring van geheimhouding getekend.

Op deze manier wil het Pastoraal Team van onze gemeente er voor iedereen zijn, in aanvulling op het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen. Het Pastoraal Team werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Pastoraal begeleiders zijn geen professionele hulpverleners. Zo nodig kunnen zij wel helpen bij het vinden van professionele hulp.

Waarover kun je in gesprek gaan?

Over alle zaken die te maken hebben met de gebrokenheid en moeiten van het leven, zoals pijn, verdriet, boosheid, machteloosheid, onzekerheid of angst. Je kunt hierbij denken aan het verliezen van een dierbare aan de dood òf aan het leven …een thuissituatie die niet lekker loopt..huwelijksproblemen…chronisch ziekzijn, of welke zorgen u of jij maar meedraagt in het leven.

Wat kun je van ons verwachten?

Iemand die naar je luistert en probeert te begrijpen en je accepteert zoals je bent.

Hoe kom je met ons in contact?

Via de contactgegevens (via de mail of telefonisch), of via een ambtsdrager of predikant. Hierna zal er contact worden opgenomen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Waarom kan ik namen van de pastoraal begeleiders nergens lezen?

Omdat de pastoraal begeleiders de woorden ‘vertrouwen’ en ‘geheimhouding’ erg belangrijk vinden.

Contactgegevens coördinator Pastoraal Team:

Pastoraalteam@hervormdoudbeijerland.nl

Bel of app naar 06-45564313

Overige zorgnummers:
Stichting voor Psycho Pastorale Toerusting
Tel.: (0318) 54 05 03)
Landjuweel 15
3905 PE Veenendaal
http://www.stichtingppt.nl/index.html
info@stichtingppt.nl

Stichting Chris Landelijke Christelijke Kinder- en Jeugdhulp
tel.: (078) 63 12 300
Postbus 941
3300 AX Dordrecht
www.chris.nl
info@chris.nl

Eleos Stichting gereformeerdde geestelijke gezondheidszorg
tel.: (030) 60 08 540
Villawal 7
Nieuwegein
Postbus 306
3430 AH Nieuwegein
www.eleos.nl
info@eleos.nl

De Hoop Stichting voor verslavings- en psychosociale problemen
tel.: (078) 61 11 111
Spuiweg 77
3311 GT Dordrecht
www.dehoop.org
info@dehoop.org

Voor elke datum geldt: Deo Volente