Pastoraal team

Alle leden van het pastoraal team zijn met instemming van de kerkenraad werkzaam en werken onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad.

Voor wie?
De leden van het Pastoraal Team proberen in onze gemeente ondersteuning te bieden in de pastorale zorg. Hierbij kun je denken aan: problemen die ontstaan zijn door o.a. verstoorde relaties, trauma’s, opvoedingsproblemen, mishandeling, fobieën, echtscheiding, depressies, burn-out, vereenzaming, rouwverwerking. Het Pastoraal Team biedt een luisterend oor, zij ondersteunen, zij troosten de naasten en bij dit alles staat Gods Woord centraal door middel van Bijbellezen en gebed.

Hoe?
Via de wijkouderling of de predikant kunt u in contact komen met het Pastoraal Team.

Wie zijn het?
Alle leden van het Pastoraal Team zijn geschoold en hebben de twee jarige opleiding voor Psycho, Pastoraal Begeleider gevolgd. De leden van het Pastoraal Team werken anoniem en hebben geheimhoudingsplicht.

Waarom?
De leden van het Pastoraal Team probeert met Gods Hulp de Bijbelse opdracht uit Galaten 6 : 2 te vervullen;’ Draagt elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus’.  En uit Jakobus 1 : 27 ; ‘De zuiveren en onbevlekte Godsdienst voor God en de Vader is dit; wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Overige zorgnummers

Stichting voor Psycho Pastorale Toerusting
Tel.: (0318) 54 05 03)
Landjuweel 15
3905 PE Veenendaal
http://www.stichtingppt.nl/index.html
info@stichtingppt.nl

Stichting Chris Landelijke Christelijke Kinder- en Jeugdhulp
tel.: (078) 63 12 300
Postbus 941
3300 AX Dordrecht
www.chris.nl
info@chris.nl

Eleos Stichting gereformeerdde geestelijke gezondheidszorg
tel.: (030) 60 08 540
Villawal 7
Nieuwegein
Postbus 306
3430 AH Nieuwegein
www.eleos.nl
info@eleos.nl

De Hoop Stichting voor verslavings- en psychosociale problemen
tel.: (078) 61 11 111
Spuiweg 77
3311 GT Dordrecht
www.dehoop.org
info@dehoop.org

Voor elke datum geldt: Deo Volente