Kinderclub Het Anker


Voor wie is de club?
Kinderclub Het Anker is een club voor alle kinderen van 7 t/m 11 jaar. Daar horen zowel de kinderen van onze gemeente (Hervormde Gemeente Oud-Beijerland), als buiten onze gemeente bij. De Kinderclub is opgezet om hen een gezellige avond te bieden en om hen in contact te brengen met Gods Woord.

Wat doen we op de club?
Iedere clubavond begint met bidden, zingen (Bijbelse liederen) en het luisteren naar een Bijbelverhaal. Vervolgens gaan we de ene week knutselen (bv. verven, timmeren of kleien) en doen we de andere week spelletjes.
Elk seizoen vieren we het Paasfeest. Op de Paasviering nodigen we ook de familieleden, vriendjes, vriendinnetjes van de kinderen en overige belangstellenden uit. Het clubseizoen wordt altijd afgesloten met een leuk uitstapje op zaterdag met alle kinderen en leidinggevenden.

Wanneer is er club?
De clubavonden zijn op woensdag van 18:30 uur tot
19:45 uur. De clubavonden worden gehouden vanaf september tot en met april/begin mei. De data waarop er club is, worden gepubliceerd in het kerkblad (ook digitaal te bekijken op www.hervormdoudbeijerland.nl).

Waar is er club?
We bevinden ons om de twee weken in het handenarbeidlokaal van K.C. Maranatha (Kerkstraat 57, tel. 0186-612139).

Door wie wordt er club gegeven?
De Kinderclub wordt geleid door ca. 8 leidinggevenden. Het bestuur van de Kinderclub bestaat uit:
Voorzitter: Lydia Brussaard (0186-684694)
Secretaresse: Marjolein Weeda (0186-685850)

Contact?
Als u vragen heeft over de club, kunt u altijd contact opnemen met ons via bovenstaande telefoonnummers
of u kunt mailen naar kinderclubhetankerobl@gmail.com.

Voor elke datum geldt: Deo Volente