Contact

Hieronder treft een overzicht van verschillende emailadressen:

Kerkblad: mailto:kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Kerkelijkbureau: mailto:kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

Nieuwsbrief: mailto:nieuwsbrief@hervormdoudbeijerland.nl

Predikant-Oost ds.J.J.ten Brinke: mailto:predikantoost@hervormdoudbeijerland.nl

Predikant-West ds.B.L.P.Tramper: mailto:predikantwest@hervormdoudbeijerland.nl

Redactie website: mailto:redactie@hervormdoudbeijerland.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente