Contact

Hieronder treft een overzicht van verschillende emailadressen en telefoonnummers:

Kerkblad: mailto:kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Kerkelijkbureau: mailto:kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl

Nieuwsbrief: mailto:nieuwsbrief@hervormdoudbeijerland.nl

Predikant-Oost ds.J.J.ten Brinke: mailto:predikantoost@hervormdoudbeijerland.nl

Predikant-West : vacant

Redactie website: mailto:redactie@hervormdoudbeijerland.nl

Pastoraal medewerkers

Ds. J. van Dijk telefoonnummer 0180-39 86 70

Ds. A. Belder telefoonnummer 0187-65 01 79

Voor elke datum geldt: Deo Volente