Toen Jezus deze dingen gezegd had,
raakte Zijn geest in beroeringen Hij getuigde en zei:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.

 Johannes 13: 21 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Orgeluurtje live te volgen


Dinsdagavond 2 maart  zijn onze organisten weer live te zien achter het orgelklavier van de Dorpskerk tijdens het orgeluurtje van 19.30 tot 20.30uur. Kijk en luister mee via de livestream!

Terugkijken kan ook via Youtube of kerkdienstgemist

 


Deurbussen: Wycliffe Bijbelvertalers


De opbrengst van de deurbussen in de maand februari zal bestemd zijn voor Wycliffe Bijbelvertalers. 

Waarom Bijbelvertaalwerk? Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Meer dan 30.000 donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. Doet u mee?

We bevelen deze deurbuscollecte van harte bij u en jou aan.

 


Meditatieve momenten vanuit de Dorpskerk


Vanuit de Dorpskerk worden meditatieve momenten voor u verzorgd. In het uur dat we samen komen zullen we met elkaar zingen, bidden, schriftlezing en luisteren naar een meditatie. U kunt zich aanmelden via kerktijd.nl om deze samenkomst bij te wonen, die om 19.30 uur begint. Deze avond zal ook via de livestream en kerkradio uitgezonden worden. 

De meditatieve momenten zullen gehouden worden op DV woensdag 24 maart. Deze avonden zullen voorlopig georganiseerd worden door, ds J. van Dijk, Bert van der Kuijl en Pieter Mallegrom.

 


Bibliotheek gesloten


De bibliotheek is vanaf 15 december tot nader bericht gesloten!!

 

 


Orgeluurtje


Het orgeluurtje is vanwege de avondklok nu op dinsdagavond te beluisteren van 19.30-20.30 uur via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten tijdens de live uitzending vanuit de Dorpskerk.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten                  Gift Kerkuitzending

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Kerkdiensten 2021


We zijn blij dat we sinds 1 juli 2020 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we nog steeds niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet vooralsnog ook in 2021 van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen.

Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten 2021

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente