Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

 Handelingen 1: 11b

 

 

 


Horen, zien en getuigen


Op D.v. 20 mei 2021  organiseert de vrouwenvereniging een Hemelvaart / Pinksteruitzending vanuit de Dorpskerk.  De avond begint om 19.30 uur.

Er zal een meditatie gehouden worden door : Anton Rolfes.

De muzikale begeleiding zal zijn door: Alex den Boer : orgel  en Marieke den Boer : piano. 

Opgave voor deze avond is nodig via : jdenb2@gmail.com / 0186 – 617620     of 0186 – 610603 .

We hopen u en jou te kunnen ontmoeten.

 


Een vurig Pinksterboeket


Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven.

Onze gemeente doet mee, u ook? 

Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan het werk van Peter en Jeannette de Groot. 
Bestellen kan tot uiterlijk D.V. 8 mei op de volgende wijze:
• per mail (zendingoudbeijerland@gmail.com)
• telefonisch bij Petra van Driel (0186-618591)
• whatsapp kan ook: 06-24540155

Op D.V. 18 mei kunnen de boeketten worden afgehaald bij Kerkelijk Centrum Maranatha. De boeketten kunnen op die dag ook bezorgd worden: de bezorgkosten zijn dan € 1,00. Zowel het ophalen als bezorgen is van 19.00 tot 20.30 uur.

Bij het ophalen kan er met pin betaald worden; als u kiest voor bezorging, dan kan er uitsluitend contant voldaan worden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze actie, dan kunt u altijd bellen naar bovenstaande nummers!

Hartelijke groet van de zendingscommissie.

 


Artikelen in De Waarheidsvriend


In de Waarheidsvriend zijn in de achterliggende periode diverse artikelen verschenen die gerelateerd zijn aan corona. Heeft u deze nog niet gelezen?  Dan bieden wij u via deze link hiertoe alsnog de mogelijkheid: artikelen De Waarheidsvriend

 


Bouwstenen voor  Unceşti  


Bouwen in een tijd van crisis?

Jazeker! Stichting Ecce-Homo is een instrument in ZIJN hand om een kerk te mogen bouwen in Unceşti Moldavië (RO). Lees hier het gehele artikel.

Om de bouw van deze kerk mogelijk te maken is er een bouwstenenactie gestart. Eén bouwsteen kost slechts 1 euro en u kunt onbeperkt bouwstenen kopen. U kunt hier het giften formulier invullen en  sturen naar ecce-homo@kpnmail.nl  of direct een bedrag overmaken via deze donatiepagina van Ecce-Homo.

Wij doen graag een beroep op u om te helpen met bouwen, en uw (bouw)steentje bij te dragen naar vermogen, om een plaats van samenkomst te bouwen. Wacht en twijfel niet vul de bon in en bouw mee.  Namens Ecce-Homo hartelijk dank voor uw giften!

 


Deurbussen maand mei voor Servië


De deurbussen van de maand mei zijn bestemd voor het werk van dominee Alexander Subotin in Servië.

We steunen als gemeente via de HOE(Hulp Oost-Europa) inmiddels al enkele jaren de gemeente van dominee Alexander. Met dankbaarheid mogen we zien dat er met Gods hulp mooie dingen tot stand komen waarmee vele mensen die in armoede leven, kunnen worden geholpen. Maar ook mag het Evangelie worden verkondigd waardoor mensen tot  geloof in de Heere Jezus Christus komen!  

Helaas kan ook dit jaar de geplande werkvakantie met het Jeugddiaconaat vanwege corona niet doorgaan. Maar uw giften voor het werk wat ter plaatse mag worden gedaan blijven natuurlijk nog steeds nodig! Meer hierover kunt lezen in ons kerkblad.

We bevelen deze deurbuscollecte van harte bij u en jou aan.

 


Website Maranatha vernieuwd


In de afgelopen jaren is er veel opgeknapt in Maranatha zelf. Nu werd het tijd om ook de website te moderniseren. Op de nieuwe website zijn de kleuren van Maranatha verwerkt en zijn er nieuwe foto’s opgenomen. De website laat de vele gebruiks- mogelijkheden zien voor interne en externe klanten. We nodigen u uit om de website te bezoeken en wellicht zien we u in Maranatha.  

 

Website: www.kcmaranatha.nl Email: info@kcmaranatha.nl Telefoon: 0186-612139  Beheerder: Andre den Boer

 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Bibliotheek gesloten


De bibliotheek is vanaf 15 december tot nader bericht gesloten!!

 

 


Orgeluurtje


Het orgeluurtje is op dinsdagavond weer op de ‘normale’ tijden te beluisteren van 20.00-21.00 uur via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten tijdens de live uitzending vanuit de Dorpskerk.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Kerkdiensten 2021


We zijn blij dat we sinds 1 juli 2020 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we nog steeds niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet vooralsnog ook in 2021 van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen.

Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten 2021

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente