Toen zei de HEERE tegen Jakob:
Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring.
Ik zal met u zijn.

 Genesis 31: 3 

 


Uitnodiging Bidstond


Aanstaande zaterdagavond, DV 8 oktober willen we als gemeente bij elkaar komen om samen te bidden.

Locatie: Dorpskerk van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd! 

 


Koffie uurtje


U bent op 20 oktober weer van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘lekker bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws te bespreken. Neem gerust uw buurman of buurvrouw mee!

Tijdstip is van 10.00uur tot 11.30uur. Kom gezellig langs!!

 


Kanselbijbel Dorpskerk


Onlangs werd ons de vraag gesteld welke kanselbijbel er in Dorpskerk op de kansel ligt. Graag geven wij u hier wat meer informatie over. De kanselbijbel is een zgn. Keurbijbel en dateert van 1686.

De Keurbijbel of Keur-Bijbel is een beroemde uitgave van de bijbel in de Statenvertaling  door de drukkers Hendrick en Jacob Keur.   

Hendrick en Jacob hadden het drukkersvak van hun stiefvader Jacob Corneliszoon Braat geleerd. Deze werkte in de drukkerij ”in de Werckende Hoop” in de Lange Breestraat te Dordrecht. De broeders Keur staan bekend om de zorgvuldigheid waarmee zij bij het drukken te werk zijn gegaan. Drie generaties lang hield de familie Keur zich bezig met onder meer het drukken van Bijbels, testamenten en psalmboeken.

De kanselbijbel van de Dorpskerk is in 1987 grondig gerestaureerd en wordt elke zondag door de koster geopend op de  kansel gelegd. Enkele foto’s van de kanselbijbel kunt u hier inzien. Foto’s kanselbijbel

 


De Waarheidsvriend “Gemeente ben je samen”


In het nieuwste nummer van De Waarheidsvriend wordt stil gestaan bij het thema “Gemeente ben je samen” U kunt deze uitgave lezen via onderstaande link. 

De Waarheidsvriend themanummer Gemeente ben je samen 

 

 

 


Oproep Helpende Handen


Helpende Handen is inmiddels al bij vele gemeenteleden bekend. Ook in de afgelopen periode hebben we hulp kunnen bieden aan hen die een helpende hand konden gebruiken. Het ging dan bijvoorbeeld om begeleiding naar arts/ziekenhuis, tijdelijke hulp in het gezin, het vervangen van een kapotte lamp etc. Allemaal eenvoudige taken en klusjes die mensen zelf niet konden doen, of waarbij enige hulp nodig was. Wij zijn dankbaar voor al die vrijwilligers die zich voor Helpende Handen willen inzetten.

De laatste tijd echter is de hulpvraag erg groot en de groep vrijwilligers te klein om hier op een goede wijze invulling aan te kunnen geven. De coördinatoren van Helpende Handen zijn daarom heel dringend op zoek naar gemeenteleden die zich willen inzetten voor Helpende Handen.

U kunt zich opgeven bij één van de coördinatoren en aangeven welke hulp u zou kunnen bieden. Ook hier geldt vele helpende handen maken licht werk. Laten we samen omzien naar elkaar en  “elkaars lasten dragen en zo de wet van Christus vervullen” Gal. 6:2

Rineke Brussaard : 0186623450,  bbrussaard@solcon.nl

Jan de Vlaming     : 0186614094,  jdevlaming@hotmail.com

 


Update predikanten archief


Op de pagina van (oud) predikanten ontbreken nog een aantal foto’s. Het is dan ook mooi als er zo nu en dan een foto wordt ontvangen! Deze keer is dominee Samuel van Beuingen toegevoegd die de gemeente van Oud-Beijerland heeft mogen dienen van 1784-1787.

Het archief van (oud) predikanten kunt u hier inzien: (oud) predikanten

 


Emmaüs cursus Op weg


Emmaüs cursus Op weg is een korte cursus voor iedereen die op een vrijblijvende manier kennis wil maken met het Christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel. In deze folder leest u meer informatie over tijd en plaats van de volgende Emmaüs cursus. U/jij bent van harte welkom!

 


Uitnodiging  Vrouwenkring ‘Wees een Zegen’


Open de onderstaande flyers voor meer informatie.

 


Orgeluurtje 


De onderhoudswerkzaamheden aan het orgel zijn gereed. We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe uitzending zal zijn. De laatste uitzending van het orgeluurtje met beeld kunt u terugzien via deze link: Orgeluurtje

 


Maranatha 


Gastvrijheid en gastheerschap staan bij Maranatha bovenaan. Wij bieden altijd maatwerk. U kunt bij ons een zaal huren voor een receptie, vergadering, bruiloft, jubileum, verkoping, tentoonstelling, presentatie, conferentie, cursus, etc., mét of zonder catering. U kunt bij ons dus voor de allerlei gelegenheden terecht.

Wij beschikken over vijf multifunctionele zalen met de mogelijk tot het gebruik van een beamer en geluidsinstallatie. De zalen worden naar wens ingericht. De grootste zaal heeft een podium en u kunt desgewenst gebruik maken van het aanwezige orgel of piano.

Kijk eens op onze vernieuwde website www.kcmaranatha.nl

Voor meer informatie stuur een email naar info@kcmaranatha.nl of neem telefonisch contact op de beheerder André den Boer (0186-612139). 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Collecten online diensten


Indien u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden voor u beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Dorpskerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland is op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur.  Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente