En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Amen.

 Mattheüs 28: 20

 


Ware en valse profetie (1)


In de Waarheidsvriend van 14 januari 2021 is een lezenswaardig artikel verschenen over het “spreken in Gods naam” welke geschreven is door Ds. J.J. ten Brinke. Ware profeten spreken in Gods naam. Maar er bestaan ook ‘valse profeten’.  Die beweren ook dat ze door God geroepen zijn. Hoe stel je dan vast wie de waarheid spreekt? Het artikel kunt u hier inzien: Ware en valse profetie

 


Deurbussen: Woord en daad adoptiekinderen


De opbrengst van de deurbussen in de maand januari zal bestemd zijn voor onze adoptiekinderen van Woord en Daad. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor 10 adoptiekinderen uit Bangladesh, India, Filipijnen, Burkina Faso en Guatemala. Woord en Daad werkt in deze landen samen met christelijke partnerorganisaties.


Dankzij deze sponsoring leren de kinderen lezen, schrijven en andere vakken. Daarnaast krijgt het christelijke normen en waarden mee, en ontvangt het voeding en medische zorg. Een kind in het sponsorprogramma kan het verschil betekenen voor een gezin! We bevelen deze deurbus van harte bij u en jou aan.

 


Meditatieve momenten vanuit de Dorpskerk


Ondanks de Covid-19 kunnen we als gemeente iedere zondag nog samen komen rondom Gods Woord. Al blijft het pijnlijk dat we niet allemaal naar de kerk kunnen komen en daarom veelal op afstand met elkaar verbonden zijn. Dit heeft ons ertoe gebracht om ook doordeweeks een moment bij elkaar te komen in de Dorpskerk. In het uur dat we samen komen zullen we met elkaar zingen, bidden, schriftlezing en luisteren naar een meditatie. U kunt zich aanmelden via kerktijd.nl om deze samenkomst bij te wonen, die om 19.30 uur begint. Deze avond zal ook via de livestream en kerkradio uitgezonden worden. 

De meditatieve momenten zullen gehouden worden op DV woensdag 20 januari, 3 en 17 februari en op 24 maart. Deze avonden zullen voorlopig georganiseerd worden door, ds J. van Dijk, Bert van der Kuijl en Pieter Mallegrom.

 


Bibliotheek gesloten


De bibliotheek is vanaf 15 december tot nader bericht gesloten!!

 

 


Orgeluurtje


Het orgeluurtje is weer elke dinsdagavond te beluisteren van 20.00 – 21.00uur via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten tijdens de live uitzending vanuit de Dorpskerk.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten                  Gift Kerkuitzending

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Kerkdiensten na 1 juli


We zijn blij dat we D.V. 1 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen.

Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten na 1 juli

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente