Overdenking 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Psalm 42: 12a

 


Uitzending voor kinderen van de kinderclub en zondagschool


Aanstaande vrijdag 10 april is het als de Heere het geeft Goede Vrijdag en willen de leiding van de kinderclub en de zondagschool speciaal voor alle kinderen tot 12 jaar een uitzending via KerkTV doen. De uitzending begint om 10.00uur en zal ongeveer 45 minuten duren. We zouden het heel fijn vinden als jullie allemaal naar deze uitzending gaan kijken!  Dit omdat hier de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen zal worden verteld maar ook omdat we dit als een nieuwe manier gaan proberen om toch kinderclub en zodagschool te kunnen geven aan jullie nu we niet meer bij elkaar kunnen komen. Dus graag tot vrijdag!!     Naar Live KerkTV

 


Paas Sing-in op zaterdag 11 april


Het Licht heeft het duister overwonnen. Jezus stond als eerste op uit de dood, Hij bracht licht in deze wereld. We mogen door Hem geloven dat het leven het wint van de dood. Het thema van de jaarlijkse paas sing-in is daarom: door het duister naar het Licht. Juist vanwege de onzekerheden van deze tijd willen we van dat Licht getuigen. N.a.v. verscherpt beleid zal de avond zonder publiek plaatsvinden.

Op zaterdag 11 april kunt u deze sing-in volgen vanaf 19.30u via de kerkradio en de meeluister pagina van de website www.hervormdoudbeijerland.nl (alleen audio).

Zingt u/jij thuis mee? Nodig buren, vrienden, familie uit om ook online mee te kijken. Bekende paasliederen komen voorbij en rondom het thema lezen we enkele Bijbelgedeelten. De liederen staan afgedrukt in het kerkblad maar u kunt de liturgie ook hier downloaden: Liturgie Paas Sing-in

Muzikale begeleiding op het orgel door Marco Wijntje en diverse muziekinstrumenten bespeeld door gemeenteleden. Let wel: op het moment van schrijven is niet te overzien hoe de situatie op 11 april zal zijn, eventuele wijzigingen zullen we op de website en in de nieuwsbrief communiceren.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten                  Gift KerkTV

 

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Extra kerkradio uitzendingen


Met ingang van deze week zijn er extra uitzendingen via de kerkradio en  de audiostream van de website te beluisteren (dus niet via kerkTV).

Met ingang van dinsdag 24 maart zal er een orgeluurtje worden uitgezonden.  Onze organisten spelen voor u geestelijke liederen op het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. Dit orgeluurtje vind de komende weken  plaats op dinsdag- en vrijdagavond van 20.00-21.00uur. Verzoeknummers kunnen tot 1 dag voor voor de uitzending worden doorgegeven aan de familie Goedhart via telefoonnummer 06- 30 89 11 18 of per email o.orgeluur@gmail.com

Ook is er de komende weken op woensdagavond een moment van bezinning en gebed welke door een van onze predikanten zal worden verzorgd in samenwerking met een van de organisten. Deze uitzendingen beginnen om 19.30uur.

 


Nieuw: Live kerkTV uitzending


In verband met de coronacrisis en de beperkte bezoekmogelijkheden van de kerkdiensten, is er een tijdelijke beeld en geluid verbinding aangelegd in de Dorpskerk. Klik hier om naar de Live kerkTV pagina te gaan

 


Nieuwsbrief   20-03-2020


De laatst verzonden nieuwsbrief van 20-03-2020 kunt u hier lezen.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

 


Werkvakantie Servië 2020


In augutus 2020 hoopt de jeugd van de gemeente weer op werkvakantie naar Servië te gaan. Meer informatie over deze werkvakantie en acties kunt u vinden op de website van het jeugddiaconaat https://oblhelptservie.nl/

 


Dorpskerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland is op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: Dorpskerk open

 


Koffie-uurtje


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘lekker bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws te bespreken.

Iedereen is welkom dus neem gerust iemand mee!

De koffie uurtjes zijn D.V. 6 mei, 17 juni en 8 juli 2020Tijdstip is van 10.00 uur tot 11.30 uur. Kom gezellig langs!

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente