1 Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

2 Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenscht terug ’t geen hij eens zag.

3 Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees te vrede met uw lot;
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.

Zangbundel Johan de heer 847 

 


Openingstijden bibliotheek


De bibliotheek is in december op de woensdagen geopend van 15.00-16.30uur

 


Gewijzigde aanvangstijd middagkerkdiensten


Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft een aantal aanvullende besluiten genomen aangaande de verscherping van de Covid-19 maatregelen.

1. De aanvangstijden voor middagkerkdiensten worden -zowel in de Dorpskerk als in de Bethelkerk- voor de komende twee weken (5/12 en 12/12) vervroegd naar 15.30 uur.
2. Bezoekers van de kerkdiensten worden nogmaals gewezen op het advies een mondkapje te dragen.
3. Alle thans bekende maatregelen aangaande afstand houden, ordelijke ontruiming van de kerkgebouwen, ontsmetting van de handen en thuisblijven bij klachten blijven onverminderd van kracht.

 


Inzamelactie “samen voor de Voedselbank”


Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar als samenwerkende kerken geen inzamelactie houden bij de supermarkten. Daarom willen we een geldinzamelactie houden zodat we de Voedselbank Hoeksche Waard ook dit jaar kunnen steunen. Met de ontvangen giften zullen producten worden aangekocht voor de meer dan honderd huishoudens in de Hoeksche Waard die onder de armoedegrens leven.

 Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen?

U kunt een gift overmaken via de collecten pagina op deze website, de onderstaande QR-code of via het rekeningnummer van de Diaconie NL74RABO0351105840 o.v.v. “Actie Voedselbank”

Namens de samenwerkende kerken en de Voedselbank Hoeksche Waard willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun!

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Voedselbank Hoeksche Waard 

 


Kerst sing-in


“Jezus komt heel dichtbij”

D.V. 24 december 2021 zal er weer een kerst sing-in zijn in de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur.

Helaas kunt u zich vanwege de maatregelen niet aanmelden om deze avond bij te wonen, maar zal via de livestream worden uitgezonden.

 


Beroepingsbericht


De kerkenraad deelt u mee dat wijkgemeente West voornemens is een beroep uit te brengen op ds. J.W. Verboom uit Groot Ammers. Het beroep zal ingaan op D.V. maandag 29 november. Uiterlijk op maandag 20 december zal de beslissing bekend gemaakt moeten worden.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door de stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk zaterdag 27 november schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba, ouderling A.J. Vedder, Dokter Kroesenring 84.

Wij bidden ds. Verboom en zijn gezin van harte Gods nabijheid en wijsheid toe en bevelen hen aan in uw voorbeden.

In verband met het beroep zal D.V. zondag 5 december in de morgendienst in de Dorpskerk ds. Verboom voorgaan.

Adresgegevens:  ds. J.W. Verboom, Wilhelminastraat 1, 2964CP Groot-Ammers. Emailadres: predikant@hervormdegemeentegrootammers.nl

 


Coronamaatregelen


Vanwege een dringend advies vanuit de landelijke kerk tot het herinvoeren van de 1,5 meter maatregel in kerkgebouwen, zullen met ingang van D.V. zondag 14 november, door heel de kerk de banken slechts om de andere bank beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend adviseren wij u ook om bij gezondheidsklachten de diensten thuis te volgen. Aanmelden voor bezoek van de kerkdiensten kan weer via www.kerktijd.nl

Lees voor meer informatie deze nieuwsbrief

 


Helpt u ook mee om mensen wereldwijd te bereiken met het Evangelie?


Mensen wereldwijd bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in het geloof. Deel je dit verlangen? Help dan mee!

Waarschijnlijk heeft u ook vernomen dat er een acute hulpvraag vanuit Zuid-Soedan naar onze gemeente is gekomen. De situatie in Zuid-Soedan is weer stabiel geworden. Vredesbesprekingen hebben ertoe geleid dat de vluchtelingen weer naar hun land terug mogen keren. Ook kunnen Peter en Jeannette de Groot hun werk weer oppakken. Peter als docent aan de opleiding voor predikanten en Jeannette als coördinator preventieve gezondheidszorg.

De gebouwen zijn tijdens de oorlog leeggeroofd en zwaar beschadigd. Ook het gebouw van het  Kajo-Keji Christan College, waar Peter docent is, moet worden hersteld en opnieuw ingericht. De noodkreet van Peter en Jeannette kunnen en mogen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

Kijk ook naar het filmpje waarin Peter en Jeannette ons hier meer over vertellen.

https://www.youtube.com/watch?v=6W-iA3JHJhE

Alvast hartelijk dank voor uw ruimhartige gift en betrokkenheid bij de GZB!

Hartelijke groet,

De zendingscommissie

Banknummer: NL48 RABO 3511 2104 29 EUR t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oud-Beijerland  o.v.v.: OBL steunt Zuid-Soedan

 


Nieuw beleidsplan 2021-2025


In haar vergadering van 20 september 2021 heeft de Algemene Kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 vastgesteld. U kunt dit beleidsplan hier inzien: Beleidsplan 2021-2025

 


Orgeluurtje 


Het orgeluurtje gaat vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het orgel niet door!!

We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe uitzending zal zijn.

De laatste uitzending van het orgeluurtje met beeld kunt u terugzien via deze link: Orgeluurtje

 

 


Maranatha 


Gastvrijheid en gastheerschap staan bij Maranatha bovenaan. Wij bieden altijd maatwerk. U kunt bij ons een zaal huren voor een receptie, vergadering, bruiloft, jubileum, verkoping, tentoonstelling, presentatie, conferentie, cursus, etc., mét of zonder catering. U kunt bij ons dus voor de allerlei gelegenheden terecht.

Wij beschikken over vijf multifunctionele zalen met de mogelijk tot het gebruik van een beamer en geluidsinstallatie. De zalen worden naar wens ingericht. De grootste zaal heeft een podium en u kunt desgewenst gebruik maken van het aanwezige orgel of piano.

Kijk eens op onze vernieuwde website www.kcmaranatha.nl

Voor meer informatie stuur een email naar info@kcmaranatha.nl of neem telefonisch contact op de beheerder André den Boer (0186-612139). 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief