De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

 Romeinen 16: 20
 

 


Kerkelijk bureau tijdens de zomervakantie


Het kerkelijk bureau is de laatste twee weken van de maand juli gesloten.

In deze weken kunt u op dinsdagmorgen 20 en 27 juli van 9.00 – 12.00 uur in het “Maranatha” terecht om uw bijdragen in de collectebussen te doen.

 


Deurbuscollecte voor Open Doors


Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Ook deze collecte bevelen we van harte bij u en jou aan.

 


Collecte voor “Vereniging vrienden van Padureni”


Zondag 27 juni 2021: Speciale Diaconie Collecte voor de “Vereniging vrienden van Padureni”

De coronacrisis is hard aangekomen in Padureni en Babele. Niet dat het aantal zieken hoger is of dat mensen erger ziek werden dan elders, maar de sociale impact van de maatregelen om de Pandemie te beteugelen is enorm.

Zoals u weet, ondersteunt de Vereniging vrienden van Padureni dit werk onder de zigeuners in Roemenië in de twee dorpjes Padureni en Babele in Woord en daad.

We zijn de Diaconie van de Hervormde gemeente Oud-Beijerland heel dankbaar dat ze dit prachtige werk onder de zigeuners willen ondersteunen.  Wij als Vereniging vrienden van Padureni vragen u om dit werk in uw gebed te ondersteunen. Wij weten zeker dat de Heere ons van de middelen zal voorzien om dit werk voort te zetten. Het is immers Zijn werk. Voor meer info, kijk eens op www.vriendenvanpadureni.nl of volg ons via Facebook.

De diaconie van uw gemeente beveelt deze collecte (d.d. 27-juni-2021) van harte in uw milddadigheid aan. Uiteraard kunt u ook op de reguliere wijze een gift doen op de rekening van uw Diaconie NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. Vrienden van Padureni

Voor meer informatie klik op deze collecte aankondiging en onderstaande foto’s:

 


Bibliotheek is weer open!


Vanaf 21 mei is de bibliotheek weer geopend! 

 

U/jij kunt op de vrijdagen van 19.00-20.30 uur weer binnenwandelen om boeken uit te zoeken. 

 


Website Maranatha vernieuwd


In de afgelopen jaren is er veel opgeknapt in Maranatha zelf. Nu werd het tijd om ook de website te moderniseren. Op de nieuwe website zijn de kleuren van Maranatha verwerkt en zijn er nieuwe foto’s opgenomen. De website laat de vele gebruiks- mogelijkheden zien voor interne en externe klanten. We nodigen u uit om de website te bezoeken en wellicht zien we u in Maranatha.  

 

Website: www.kcmaranatha.nl Email: info@kcmaranatha.nl Telefoon: 0186-612139  Beheerder: Andre den Boer

 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Orgeluurtje


Het orgeluurtje is op dinsdagavond weer op de ‘normale’ tijden te beluisteren van 20.00-21.00 uur via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten tijdens de live uitzending vanuit de Dorpskerk.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Kerkdiensten 2021


We zijn blij dat we sinds 1 juli 2020 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we nog steeds niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet vooralsnog ook in 2021 van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen.

Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten 2021

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente