En hij (Levi) stond op, liet alles achter en volgde Hem (Jezus).

Lukas 5: 28

 

 


Orgeluurtje


Dinsdagavond 28 september is er vanaf 19.30 uur weer een orgeluurtje in de Dorpskerk.

U kunt deze uitzending in beeld en geluid volgen via de bekende kanalen. Als u/jij live wilt meeluisteren en/of meezingen bent u ook van harte welkom!

 

 

 


Opvoedingsbron – Heilige Doop


Ieder die dit leest, maar in het bijzonder (jonge) gezinnen, attenderen we op de Opvoedingsbron over de Heilige Doop. Naast een bijbelstudie over de betekenis van de doop staan er tips voor zes ‘gezinsmomenten’. Ook vind je praktijkvoorbeelden voor het vieren van je doopdag.

Lees hier het artikel: Opvoedingsbron-2021

Van harte aanbevolen om dit persoonlijk en in gezinsverband te gebruiken.

Misschien ook een tip voor een vereniging, bijbelstudie- of vriendengroep? Gebruik de bijbelstudie met gespreksvragen om je samen te verdiepen.

 


Deurbuscollecte in september International Justice Missions Nederland


International Justice Mission is een wereldwijde organisatie in strijd tegen slavernij. Het is een team van advocaten, undercovers, nazorgwerkers, fondsenwervers, en lobbyisten. die het plan hebben om slavernij wereldwijd uit te roeien. Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winsten door de slachtoffers uit te buiten. Ook voeren ze een felle strijd om kinderen te bevrijden uit de seksindustrie. Ze hebben inmiddels meer dan 49.000 slachtoffers bevrijd uit de slavernij en andere vormen van geweld. Ze hielpen de lokale autoriteiten bij de veroordeling van meer dan 1.600 slaveneigenaren en andere criminelen. Als wetten worden gehandhaafd, is slavernij niet langer aantrekkelijk voor slaveneigenaren. 

International Justice Mission werkt passievol, vanuit de opdracht van Christus, maar is vooral effectief, betrouwbaar en heeft haar sporen verdiend. Op deze manier nemen ze hun taak om onrecht te bestrijden serieus en mogen ze in Jezus naam ‘misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden en de verdrukten bevrijden’ (Jes. 58:6 ).

Graag bevelen wij deze collecte in uw milddadigheid aan.

 


Deurbuscollecte in Oktober voor de Stichting Messias belijdende Joden 


De deurbussen van de maand oktober zijn bestemd voor de Stichting Messias belijdende Joden. 

Visie

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Missie

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

We bevelen deze deurbuscollecte van hart bij u en jou aan.

 


Een tegen eenzaamheid


In de week van 30 september t/m 7 oktober is er speciale aandacht tegen eenzaamheid. Met een tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit doen ze met een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. 

www.eentegeneenzaamheid.nl

Laten wij ook omzien naar onze eenzame ouderen uit onze gemeente in onze staat of buurt.. Het hoef niet altijd groot te zijn, een klein gebaar zoals een kaartje, telefoontje of een boodschap doen wordt zeer op prijs gesteld!!

 


Maranatha 


Gastvrijheid en gastheerschap staan bij Maranatha bovenaan. Wij bieden altijd maatwerk. U kunt bij ons een zaal huren voor een receptie, vergadering, bruiloft, jubileum, verkoping, tentoonstelling, presentatie, conferentie, cursus, etc., mét of zonder catering. U kunt bij ons dus voor de allerlei gelegenheden terecht.

Wij beschikken over vijf multifunctionele zalen met de mogelijk tot het gebruik van een beamer en geluidsinstallatie. De zalen worden naar wens ingericht. De grootste zaal heeft een podium en u kunt desgewenst gebruik maken van het aanwezige orgel of piano.

Kijk eens op onze vernieuwde website www.kcmaranatha.nl

Voor meer informatie stuur een email naar info@kcmaranatha.nl of neem telefonisch contact op de beheerder André den Boer (0186-612139). 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Kerkdiensten 2021


We zijn blij dat we sinds 1 juli 2020 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we nog steeds niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet vooralsnog ook in 2021 van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen.

Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten 2021

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief