En er kwam een melaatse naar Hem toe,
die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil 
het, word gereinigd!
En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd.

Markus 1: 40-42 

 


Bidstond


Volgende week  zaterdagavond 22 januari hopen we de gezamenlijke bidstond te houden.

We roepen de gemeente op om, in deze verwarde tijd, ons met elkaar te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere.

De gebedssamenkomst wordt gehouden In de Dorpskerk  van 19.00 tot 20.00 uur.

Iedereen,  jong en oud, van harte uitgenodigd!

 

 


Aanmelden voor bijwonen kerkdiensten


Voor meer informatie over het aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten, verwijzen wij u naar deze pagina aanmelden voor kerkdiensten

Zie ook bij menu links “kerkdiensten”

 

 


Actie kerkbalans


 

De actie kerkbalans zal gehouden worden van 17 t/m 28 januari 2022.

Het landelijke thema is: Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de week van 17 t/m 21 januari worden de enveloppen bezorgd. De ingevulde toezeggingsformulieren worden in de week van 24 t/m 28 januari bij u opgehaald. 

Uw vrijwillige bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze gemeente.

Mocht u geen enveloppe hebben ontvangen, maar toch willen bijdragen aan deze actie, neem dan contact op met het kerkelijk bureau: telefoonnummer 0186-610701 (dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00-12.00uur)  of email naar ledenadministratie@hervormdoudbeijerland.nl

 


Orgeluurtje 


Het orgeluurtje gaat vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het orgel niet door!!

We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe uitzending zal zijn.

De laatste uitzending van het orgeluurtje met beeld kunt u terugzien via deze link: Orgeluurtje

 

 


Maranatha 


Gastvrijheid en gastheerschap staan bij Maranatha bovenaan. Wij bieden altijd maatwerk. U kunt bij ons een zaal huren voor een receptie, vergadering, bruiloft, jubileum, verkoping, tentoonstelling, presentatie, conferentie, cursus, etc., mét of zonder catering. U kunt bij ons dus voor de allerlei gelegenheden terecht.

Wij beschikken over vijf multifunctionele zalen met de mogelijk tot het gebruik van een beamer en geluidsinstallatie. De zalen worden naar wens ingericht. De grootste zaal heeft een podium en u kunt desgewenst gebruik maken van het aanwezige orgel of piano.

Kijk eens op onze vernieuwde website www.kcmaranatha.nl

Voor meer informatie stuur een email naar info@kcmaranatha.nl of neem telefonisch contact op de beheerder André den Boer (0186-612139). 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Dorpskerk en Bethelkerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland en de Bethelkerk in Poortwijk zijn op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk  en  Flyer Bethelkerk Open


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief