Mannenvereniging

De vergaderingen van de mannenvereniging kenmerken zich door een open en ontspannen sfeer waarbij we bezig zijn met Gods woord. Tijdens de vergadering wordt een bijbelstudie uit de Hervormde Vaan besproken waarbij de gespreksvragen als leidraad fungeren.

Zowel leden als gasten hebben volop de gelegenheid hun inbreng te leveren aan de hand van een inleiding of een bijbelstudie.

Wij komen eens per twee weken bijeen in het Kerkelijk Centrum Maranatha, aanvang is 19:30 uur.

1e voorzitter:
J. Bos
Zinkweg 275
(0186) 61 30 92

2e voorzitter:
J. Nieuwburg
Paulus Pottersingel 31
(0186) 68 46 83

Penningmeester:
A. Munneke
Klarinet 4
(0186) 61 25 44

Secretaris:
A. Schipper
Hammepad 13
(0186) 61 73 19

Algemeen adjunct:
G.L. Voordijk
Pieter de Hooghlaan 30
(0186) 61 42 95

Stuur een e-mail.

Wist u dat:

 • de vereniging al meer dan 60 jaar bestaat,
 • als grondslag de Bijbel fungeert,
 • de vereniging om de twee weken samenkomt,
 • er 20 keer per jaar wordt vergaderd,
 • we samenkomen in KC “Maranatha”,
 • de vereniging 30 leden telt,
 • gasten ook zeer welkom zijn,
 • de vergaderingen als zeer leerzaam worden ervaren en plaatsvinden in een ontspannen sfeer,
 • er regelmatig een gastspreker aanwezig is om een actueel onderwerp te behandelen,
 • u/jij nadere informatie kan vinden in het kerkblad en hier op de site
 • u gerust een bestuurslid of ander lid om nadere informatie kan vragen.

We zien u graag!

Rooster 2e halfjaar 2020
14 september, Hervormde Vaan mei/juni 2020 – NT
28 september, Inleiding door P. Meijer
12 oktober,      Hervormde Vaan juli/augustus 2020 – NT
26 oktober,      Hervormde Vaan september 2020 – NT
9 november,    Hervormde Vaan oktober 2020 – NT
23 november,  Hervormde Vaan november 2020 – NT
7 december,    Jaarvergadering, Inleiding door lid.

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Voor elke datum geldt: Deo Volente