Huiskringen

Een bijbelkring is bedoeld om te groeien in uw/jouw persoonlijke geloof en/of relatie met God. Het is goed en fijn om de vragen, knelpunten, maar ook de beleving en overtuiging van het geloof en/of het leven met elkaar te delen.

We komen om de drie weken bij elkaar. Eén van de kringleden heeft de leiding over de avond en deze wordt altijd bij iemand in huis gehouden. We proberen te ontdekken en te begrijpen wat er staat in het Bijbelgedeelte wat behandeld wordt en hoe we dit kunnen toepassen in ons leven.

We beginnen en, als de tijd het toelaat, eindigen de avond met het zingen uit een liedbundel. De avonden beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur is er inloop met koffie. Verdere informatie over plaats en datum kunt u vinden in het kerkblad.

Bijbelkring is gemeente zijn. Iedereen is welkom en u/jij mag komen zoals je bent.

Er zijn de volgende kringen:

Kring 1
Contactpersoon H.A. Schipper, Merel 10, (0186) 62 21 16

Kring 2
Contactpersoon J. Fritzsch, Koninginneweg 48, (0186) 64 00 66

Kring 3
Contactpersoon A.C. Hensen, Adm. de Ruyterstraat 79, (0186) 61 51 70

Kring 4
Contactpersoon B. Oudshoorn, Gr.v. Egmondstraat 43, (0186) 61 11 63

Kring 5
Contactpersoon J.J.H. Melissant, Martin Luther Kingerf 2,
(0186) 61 86 12

Voor de avondkringen is het coördinatiepunt ouderling C. Mol,  Ranonkelstraat 66, 3261 BW Oud-Beijerland    (0186) 61 99 17.

Er is een vrouwenochtend kring. Deze worden gecoördineerd door L. Schipper-Schep, Ranonkelstraat 68, (0186) 61 61 18

Voor de vrouwenstudiekring is de coördinator W. van den Boogaart-Verhage, Titiaanstraat 26, (0186) 61 50 59

De data en plaatsen van samenkomst worden vermeld in het kerkblad.

Voor elke datum geldt: Deo Volente