Vervoer

Gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken kunnen gebruik maken van kerkauto’s.

Als u hiervan gebruik wilt maken, of wanneer u als vrijwilliger zelf wilt rijden, kunt u zich in verbinding stellen met onderstaande diaken:

J. Wildeman, tel.: (0186) – 603963