Vervoer

Gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken kunnen gebruik maken van kerkauto’s.

Als u hiervan gebruik wilt maken, of wanneer u als vrijwilliger zelf wilt rijden, kunt u zich in verbinding stellen met onderstaande diaken:

A. Weeda, tel.: (06) 34 96 27 57

Voor elke datum geldt: Deo Volente