(oud) Archief

Het oud-archief van de Hervormde Gemeente vertelt veel over de geschiedenis van Oud-Beijerland en haar bewoners. Daarom is dit oude archief niet alleen bezit van de kerkelijke gemeente, maar het is ook een cultureel-historisch erfgoed van ons allemaal. Daarom is het inzien en eventueel downloaden van dtb-gegevens geheel gratis. Wel zijn wij natuurlijk heel blij als u dit archiefwerk financieel wilt steunen. U kunt een (ook kleine) gift overmaken op nummer NL81 RABO 0351 1270 54 t.n.v. Hervormde Gemeente Oud-Beijerland onder vermelding van “gift onderhoud archief”.

Op deze pagina zijn bewerkingen van de (oude) archieven van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland geplaatst.

Inlichtingen: redactie@hervormdoudbeijerland.nl

Doopboeken
Inv. 1, Dopen 1627 – 1647
Inv. 2, Dopen 1662 – 1673
Inv. 3, Dopen 1674 – 1742
Inv. 4, Dopen 1743 – 1796
Inv. 5, Dopen 1797 – 1812

De originele doop- en trouwboeken van Oud-Beijerlandbevinden zich in het Nationaal Archief te ´s-Gravenhage.  De doopboeken over de periode 1647 tot en met 1661 zijn helaas verloren gegaan.

Trouwboeken
Inv. 6, Trouw 1629 – 1650
Inv. 7, Trouw 1650 – 1673
Inv. 8, Trouw 1673 – 1688
Inv. 9, Trouw 1689 – 1737
Inv. 10, Trouw 1738 – 1769
Inv. 11, Trouw 1770 – 1811

Begraven
AHGO inv. 188-D082, Begraven 1680 – 1685
AHGO inv. 187-D081, Begraven 1684 – 1705
AHGO inv. 189-D083, Begraven 1705 – 1719
AHGO inv. 188-D082, Begraven 1719 – 1732
AHGO inv. 189-D083, Begraven 1731 – 1738
AHGO inv. 190-D084, Begraven 1734 – 1756
AHGO inv. 192-D086, Begraven 1756 – 1762
AHGO inv. 191-D085, Begraven 1762 – 1781
AHGO inv. 192-D086, Begraven 1785 – 1798
Inv. 12, Begraven 1809 – 1828

Lidmaten
Lidmaten 1662 – 1703
Lidmaten 1703 – 1776
Attestaties 1819 – 1888
Indemniteit 1728 – 1811

Kerkenraad
Acta 1629-1702, index personen

Jaarrekeningen Diaconie
Rekening 1628

Algemeen
Graven in de Kerk
Archief Gaarders 1734 – 1748
Verponding 1627
Verponding 1665

Voor een fragment uit het doopboek (1672): Lees meer…

Uit het trouwboek van Oud-Beijerland.

Martius
den 12 dito. Mr. Hendricus Thierens advocaat voor den Hove van Holland j.m. wonende te Delft ende juffr[ouw] Margareta Pandelaerts j.d. wonende alhier.

Hier getrouwt:
Testi
Jacob Thierens
Gillis Pandelaerts
Rentm[eester] vande Beijerlanden

Voor elke datum geldt: Deo Volente