(oud) Archief

Het oud-archief van de Hervormde Gemeente vertelt veel over de geschiedenis van Oud-Beijerland en haar bewoners. Daarom is dit oude archief niet alleen bezit van de kerkelijke gemeente, maar het is ook een cultureel-historisch erfgoed van ons allemaal. Daarom is het inzien en eventueel downloaden van dtb-gegevens geheel gratis. Wel zijn wij natuurlijk heel blij als u dit archiefwerk financieel wilt steunen. U kunt een (ook kleine) gift overmaken op nummer NL81 RABO 0351 1270 54 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. onder vermelding van “gift onderhoud archief”.

Op deze pagina zijn bewerkingen van de (oude) archieven van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland geplaatst.

Inlichtingen: redactie@hervormdoudbeijerland.nl

Doopboeken
Inv. 1, Dopen 1627 – 1647
Inv. 2, Dopen 1662 – 1673
Inv. 3, Dopen 1674 – 1742
Inv. 4, Dopen 1743 – 1796
Inv. 5, Dopen 1797 – 1812

De originele doop- en trouwboeken van Oud-Beijerlandbevinden zich in het Nationaal Archief te ´s-Gravenhage.  De doopboeken over de periode 1647 tot en met 1661 zijn helaas verloren gegaan.

Trouwboeken
Inv. 6, Trouw 1629 – 1650
Inv. 7, Trouw 1650 – 1673
Inv. 8, Trouw 1673 – 1688
Inv. 9, Trouw 1689 – 1737
Inv. 10, Trouw 1738 – 1769
Inv. 11, Trouw 1770 – 1811

Begraven
AHGO inv. 188-D082, Begraven 1680 – 1685
AHGO inv. 187-D081, Begraven 1684 – 1705
AHGO inv. 189-D083, Begraven 1705 – 1719
AHGO inv. 188-D082, Begraven 1719 – 1732
AHGO inv. 189-D083, Begraven 1731 – 1738
AHGO inv. 190-D084, Begraven 1734 – 1756
AHGO inv. 192-D086, Begraven 1756 – 1762
AHGO inv. 191-D085, Begraven 1762 – 1781
AHGO inv. 192-D086, Begraven 1785 – 1798
Inv. 12, Begraven 1809 – 1828

Lidmaten
Lidmaten 1662 – 1703
Lidmaten 1703 – 1776
Attestaties 1819 – 1888
Indemniteit 1728 – 1811

Kerkenraad
Acta 1629-1702, index personen

Jaarrekeningen Diaconie
Rekening 1628

Algemeen
Graven in de Kerk
Archief Gaarders 1734 – 1748
Verponding 1627
Verponding 1665

Voor een fragment uit het doopboek (1672): Lees meer…

Uit het trouwboek van Oud-Beijerland.

Martius
den 12 dito. Mr. Hendricus Thierens advocaat voor den Hove van Holland j.m. wonende te Delft ende juffr[ouw] Margareta Pandelaerts j.d. wonende alhier.

Hier getrouwt:
Testi
Jacob Thierens
Gillis Pandelaerts
Rentm[eester] vande Beijerlanden

 

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente