Beste bezoeker: in verband met noodzakelijke updates van de website communiceren we tijdelijk met een kleinere website dan gebruikelijk. De komende weken wordt gewerkt aan de nieuwe website. Excuus voor het ongemak. Gebruik onderstaande knoppen om snel door de pagina te scrollen.

Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!
En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19: 30 

Kerkdiensten 2023

Dorpskerk, zondag 2 april

09:30Ds. J. van Dijk
Bevestiging Ds. W.P. Emaus
Liturgie bevestigingsdienst
14:30Ds. W. P. Emaus
Intrede
Liturgie intrededienst

Bethelkerk, zondag 2 april

09:30
Geen dienst
14:30
Geen dienst

Dorpskerk, 7 april, Goede Vrijdag

19.30 Ds. J.J. ten Brinke

Bethelkerk, 7 april, Goede Vrijdag

09:30 Geen dienst

Dorpskerk, zondag 9 april,1e Paasdag

09.20Ds. W.P. Emaus
17.00Ds. J.J. ten Brinke
Belijdenisdienst

Bethelkerk, zondag 9 april,1e Paasdag

09:20Ds. J. J. ten Brinke
17:00
Geen dienst

Dorpskerk, maandag 10 april, 2e Paasdag

09.30Ds. W.P. Emaus

Bethelkerk, maandag 10 april, 2e Paasdag

09:30Geen dienst

Dorpskerk, zondag 16 april

09.30Ds. J.J. ten Brinke
17.00Ds. G.J. Anker Nieuwerkerk a/d IJssel

Bethelkerk, zondag 16 april

09:30Ds. A.J. Kunz
Katwijk
17:00Ds. J.J. ten Brinke

Dorpskerk, zondag 23 april

09.30Ds. W.P. Emaus
17.00Ds. J.J. ten Brinke

Bethelkerk, zondag 23 april

09:30Ds. J.J. ten Brinke
17:00Ds. W.P. Emaus

Kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas in kerkelijk centrum “Maranatha” (naast de Dorpskerk). Bij bijzondere kerkdiensten is er eveneens kinderoppas. Zie hiervoor het rooster in het kerkblad. In de Bethelkerk is er alleen tijdens de ochtenddienst kinderoppas.

Contactpersonen:
Dorpskerk: Marianne van der Veen, tel. 06-36202238
Bethelkerk: Liesbeth Dam, tel. 06-45377701

Uitzendingen

Druk op één van onderstaande buttons om naar de uitzending te gaan. Als u problemen ondervindt bij het meeluisteren via deze website kunt u ook naar de uitzending gaan via www.kerkdienstgemist.nl of www.youtube.com.

Live uitzending vanuit de Dorpskerk

Live uitzending vanuit de Bethelkerk

Er zijn kosten verbonden voor de aanschaf van apparatuur en het uitzenden van beeld en geluid. Uw gift is daarom van harte welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0001 2185 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. o.v.v. Kerkuitzending. Dit kan ook via het giftenformulier op de webshop.

Archief kerkdiensten

Een overzicht van de diensten kunt u hier inzien: Overzicht archief De betreffende kerkdienst kunt u vervolgens -indien beschikbaar- terugvinden in het archief via deze link: Archief kerkdiensten 

Selecteer in het archief het gewenste jaartal en kwartaal.  Hierin vindt u de audio en/of video van de uitzendingen. Luisteren en/of kijken kunt u door te klikken op de datum/naam van de kerkdienst. Downloaden kan door met de rechtermuisknop op de kerkdienst voor downloaden te kiezen. Recente diensten kunt u nog vinden op YouTube of Kerkdienst gemist. 

Voor (technische) vragen over het meeluisteren/meekijken/downloaden kunt u contact opnemen met de audiodienst via deze e-mail of bel naar diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110.

Downloads

Kerkblad

Het kerkblad is van vitaal belang in onze gemeente. U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of als belangstellende goed is om te weten.

Op deze website wordt alleen het nieuwste nummer van het Kerkblad gepubliceerd. Ter bescherming van de privacy van gemeenteleden is het archief van het Kerkblad niet online te  raadplegen. Wel is het mogelijk om oude nummers aan te vragen bij de redactie van de website.

Redactie

Mevr. L. Voordijk, Pieter de Hooghlaan 30, (0186) 61 42 95
Dhr. J.P. van der Spek, Pieter de Hooghlaan 4, (0186) 61 46 23

Kopij kunt u sturen per e-mail naar: kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Bezorging of een adreswijziging

Dhr. A.T. Schipper
Margrietstraat 4
(0186) 61 15 56
at.schipper@hetnet.nl

Diaconie

De diaconie heeft een nieuw telefoonnummer voor al uw diaconale vragen. Dit telefoonnummer is 085-0064600. Overige informatie over uw diaconie kunt u vinden in dit document.

Collectebonnen

Door overmaking van de tegenwaarde van de gewenste bonnen (+ portokosten, zie hieronder) op rekeningnummer NL49 RABO 0351 1253 02 ten name van Hervormde Gemeente Oud-Beijerland kunt u collectebonnen aanschaffen. Tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau kunt de bonnen ook afhalen.

Collectebonnen kunnen worden aangeschaft met de volgende waarden:

Portokosten voor het opsturen van collectebonnen:

U kunt de bestelling van collectebonnen ook online doen via de webshop van het Kerkelijk Bureau. Bij vragen kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.
Meer informatie vindt u in dit document snelkoppeling: ANBI

Contactgegevens

Informatie over uw kerkenraad en wijkindeling kunt u tijdelijk vinden in dit document.

Hieronder treft een overzicht van overige emailadressen en telefoonnummers:

Pastoraal medewerkers

Dorpskerk

Kerkstraat 57
3262 PG Oud-Beijerland
Tel.: (0186) 61 07 01

Koster
J. van de Wetering
Mariniersweg 51
3262 VD Oud-Beijerland

Bethelkerk

Bachlaan 43
3261 WB Oud-Beijerland
Tel.: (0186) 62 11 77

Kosters
G.A. Terdu
Margrietstraat 5
3261 AN Oud-Beijerland

A.J. Willemsen
Acaciastraat 48
3261 RC Oud-Beijerland

Kerkelijk bureau

Kerkstraat 57
3262 PG Oud-Beijerland
(0186) 61 07 01

Openingstijden
Dinsdagmorgen
09:00 tot 12:00 uur
Woensdagmorgen
09:00 tot 12:00 uur

Administratie
M. Tuk-Verhorst
A.K. de Jong-Batenburg

Mededelingen

Paas Sing-in

D.V. zaterdag 8 April zal de jaarlijkse Paas Sing-in weer plaatsvinden vanaf 19:30 uur. We hopen psalmen, traditionele en hedendaagse paasliederen te zingen. Het thema is: “Er is een toekomst vol van hoop.” Programma Sing-in

De collecte zal bestemd zijn voor het “Christelijk Noodhulpcluster”. Zij bieden hulp aan de door de aardbevingen getroffen gebieden. Allen hartelijk welkom. 

Speciale collecte

D.V. zondag 2 april 2023 zal er speciale diaconie collecte worden gehouden voor de “Vereniging vrienden van Padureni”. De diaconie beveelt deze collecte van harte in uw milddadigheid aan. Zie deze flyer of kijk voor meer informatie op de website www.vriendenvanpadureni.nl 

Koffieuurtje

Op woensdag 19 april bent u van 10.00-11.30uur weer van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha.