Hervormde Vrouwen Dienst


De Hervormde Vrouwendienst, kortweg H.V.D. is een kerkelijke instelling die uitgaat van de diaconie.


Zij bestaat uit vrouwelijke gemeenteleden, die namens de gemeente op bezoek gaan bij ouderen (75+) rond hun verjaardag. In deze bezoeken staan het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop.


Veel alleenstaanden en ouderen hebben vooral behoefte om met iemand over allerhande zaken te praten, die hen bezighouden. Een luisterend oor is dan het belangrijkste. Verder is het van belang, dat zij een soort “antennefunctie” vervullen. Als ouderen vragen of opmerkingen hebben, kunnen de H.V.D dames dit communiceren met de diaconie en/of de predikanten.


Tijdens de jaarvergadering, waarbij een afvaardiging van de Diaconie aanwezig is, wordt door één van de predikanten een korte meditatie gehouden. Nieuwe adressen worden toegewezen en eventuele vragen die er zijn, met elkaar besproken.


Contactpersoon:
Mevr. A Nelemans- Baars


Het bestuur bestaat uit :
Mevr. A Nelemans – Baars
Binnenpad 119
Tel. 0186-618749
Mevr. J.C. Kamp- Trouwborst
Asterstraat 17
Tel. 0186-617194
Mevr. W. de Reus-Naaktgeboren
Karrespoor 80
Tel. 0186-613459

Voor elke datum geldt: Deo Volente