Geef van Oeckelen lucht


Zaterdag 12 september 2016 is de actie `Geef van Oeckelen lucht` van start gegaan. Deze actie werd gestart om een renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk in de periode 2016-2020 gefaseerd mogelijk te maken. Via onderstaande link meer info.

Reparatie van pijpwerk is arbeidsintensief en daardoor kostbaar. De kosten voor de totale renovatie zijn geraamd op ongeveer een ton. De beschikbare middelen zijn ontoereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over de periode 2016 – 2020 hopen we het mogelijk te maken dat het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en het lokale culturele erfgoed.

Naast het werven van donateurs en vrienden, die een eenmalige financiële bijdrage doen of voor een periode van vijf jaar jaarlijks een vast bedrag willen doneren, zullen diverse acties en activiteiten worden georganiseerd.

Ondanks zijn respectabele leeftijd gaat Van Oeckelen met zijn tijd mee en zoekt vrienden via de sociale media. Word ook vriend van het Van Oeckelenorgel op Facebook en help mee de acties en activiteiten bij een breed publiek bekend te maken.

Voor elke datum geldt: Deo Volente