Jeugddiaconaat


Over ons


Als jeugd van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland willen we een deel van onze tijd steken in het Jeugddiaconaat. Tijd steken in het helpen van de naaste, hoe simpel vaak ook.

De gedrevenheid waarmee acties worden opgezet en het enthousiasme op bijvoorbeeld een kerstmiddag, waar komt dat vandaag? U begrijpt al, er is maar één antwoord mogelijk dat is het Antwoord op al onze vragen, al onze problemen en ook de problemen van onze medemensen.De oorsprong van de gedrevenheid van het Jeugddiaconaat ligt in God en in Zijn Zoon, de liefde van Christus.

Het belangrijkste doel van het jeugd diaconaat is jongeren bewust maken van de diaconale taak die zij binnen buiten de kerkelijke gemeente hebben. Zij doet dit door zichzelf en anderen diaconaal te vormen en toe te rusten.

Het jeugd diaconaat stelt zich tot taak diaconaat te bedrijven door jongeren voor iedereen. Voor jong en oud die dit nodig heeft.

Dit betreft niet alleen geld of materiële zaken. Door haar houding en uitstraling laat het jeugd diaconaat zien, horen en voelen, dat zij bezig is met Gods Woord.

Binnen de gemeente helpt het jeugd diaconaat alle jongeren en ouderen die, op welke wijze dan ook, een beroep op haar doen. Ze tracht noden te signaleren en daarop gepast te reageren.

Het werk van het jeugd diaconaat strekt zich over de gemeentegrenzen heen. Een aantal van onze activiteiten richt zich op de naaste die niet binnen de gemeentegrenzen van Oud-Beijerland woont.

Voor vragen over het jeugd diaconaat kunt u contact opnemen met diaken H. Weerheim telefoonnummer 06-15488040.

Ons beleidsplan kunt u hier inzien: Beleidsplan JD

Voor elke datum geldt: Deo Volente