Vrouwenvereniging

Centraal staat Gods Woord en voor onderzoek gebruiken we de bijbelstudie uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”. Er zijn ook andere bijeenkomsten zoals de jaarvergadering, de opening en afsluiting van het verenigingsseizoen en niet te vergeten de “ontspanningsmorgen”. Ook bezoeken we elk jaar de bondsdag in Barneveld. Als er een verkoopdag gehouden wordt, helpt de vrouwenvereniging met de organisatie hiervan.

De verenigingsmorgen is op dinsdag, één keer per twee à drie weken en begint om 9.30 uur. Hier is kinderoppas aanwezig. Alle bijeenkomsten zijn in het kerkelijk centrum Maranatha.

Presidente:
Elsbeth ten Brinke
Koninginneweg 37
Tel.: (0186) 61 06 03

Penningmeester:
Marijke Munneke

Secretaris:
Jacomine den Boer

Stuur een e-mail.