Diascoop

terug naar Diaconie

Diascoop is een informatieblad uitgegeven door de Diaconie. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze uitgave.

De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.

U kunt Diascoop via deze site downloaden:
nummer 1, 2015

Voor elke datum geldt: Deo Volente