Online meeluisteren

Welkom op deze pagina waarop u live kunt meeluisteren met een van de kerkdiensten via de onderstaande players. 

U kunt de kerkdiensten vanuit de Dorpskerk volgen met beeld en geluid. Gebruik onderstaande knop om naar de Live kerkTV pagina te gaan.

       Live kerkTV 


Meeluisteren met de Dorpskerk:

Klik hier voor de laatste diensten vanuit de Dorpskerk

Meeluisteren met de Bethelkerk:

Klik hier voor de laatste diensten uit de Bethelkerk


Online collecte


Voor de luisteraars die een bijdrage willen geven aan de collecten tijdens de kerkdiensten zijn onderstaande “digitale” collectezakken beschikbaar. Door op deze knoppen te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage geven. Van harte aanbevolen!

     Collecten          Gift meeluisteren 

 

Archief kerkdiensten

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar het archief van kerkdiensten die gehouden zijn in de Dorpskerk en de Bethelkerk.

Archief kerkdiensten

Selecteer in het archief het gewenste jaartal en kwartaal. Luisteren kunt u door te klikken op de datum/naam van de kerkdienst. Downloaden kan door met de rechtermuisknop op de kerkdienst voor downloaden te kiezen. 


Kosten online kerkdienst
Aan het online luisteren en/of downloaden van kerkdiensten zijn voor ons als gemeente kosten verbonden. Uw gift is daarom welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0001 2185 02 t.n.v. Diaconie Hervormde kerktelefooncommissie o.v.v. gift digitale preken. Dit kan ook via de webshop via onderstaande button:


Vragen?
Voor (technische) vragen m.b.t. meeluisteren/Live kerkTV/downloaden kunt u contact opnemen met de audiodienst via e-mail audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl of bel naar diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110.

Via de ether is alleen de Dorpskerk te ontvangen op kanaal 153.0625.


Geen goede ontvangst?
Heeft u geen goede ontvangst van het gesproken woord of van de muziek? Probeer dan deze link:

Voor elke datum geldt: Deo Volente