Kerkdiensten 2021

We zijn blij dat we met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen. Helaas kunnen we nog steeds niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen. Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd; de beschikbare ruimte in beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Het aanmelden gaat als volgt:

STAP 1:

Meld u aan via www.kerktijd.nl 

Opmerkingen bij stap 1:

– Het mailadres wat u hier opgeeft, is ook het mailadres waarop u de  uitnodigingen zult ontvangen.
– Het wachtwoord is nodig om later uw selecties aan te kunnen passen
– Met betrekking tot het aantal kerkbezoekers: vul hier het aantal gezinsleden in waarmee u normaliter een kerkdienst bezoekt. We begrijpen dat het voor kan komen dat u met minder (of juist meer) gezinsleden kunt of wilt komen dan dat u hier opgeeft zodra u wordt uitgenodigd; daar wordt door het systeem rekening mee gehouden. Als u later structureel met meer of minder gezinsleden komt, kunt u dat altijd nog aanpassen in uw gegevens. Voor wat betreft de categorieën (kerkdiensten) heeft u hier de volgende selectiemogelijkheden:
–  Diensten in alleen Dorpskerk
–  Diensten in alleen Bethelkerk
– Daarnaast kunt u ook eventueel aangeven of u alleen de ochtend- of   middagdiensten wilt bijwonen

Let op: u kunt niet kiezen voor beide gebouwen! Wel kunt u op elk moment uw keuze wijzigen door uw selectie aan te passen.

 

STAP 2: 

Bevestigen mailadres
U ontvangt een verificatiemail op het opgegeven mailadres. Klik op de link of knop in de mail om uw mailadres en aanmelding te bevestigen.

STAP 3:

Een uitnodigingsmail
Zodra het systeem u selecteert om een kerkdienst bij te wonen (op basis van uw opgegeven selectie) ontvangt u een uitnodigingsmail. Binnen 48 uur dient u aan te geven of u wel of niet komt door te klikken op de buttons in de uitnodigingsmail.
Opmerkingen bij stap 3:
– U wordt dus uitgenodigd voor een specifieke dienst in een specifieke kerk; u kunt dus niet schuiven of ruilen met andere gemeenteleden!
– Als u aangeeft dat u komt, dan kunt u tevens aangeven met hoeveel kerkbezoekers u komt; als dat afwijkt van het door u oorspronkelijk opgegeven aantal kerkbezoekers bij stap 1 dan houdt het reserveringssysteem daar rekening mee door eventueel extra deelnemers uit te nodigen.
– Als u aangeeft dat u niet komt óf niet reageert binnen 48 uur vervalt automatisch uw uitnodiging en zal iemand anders uitgenodigd worden.

Aandachtspunten:
Bij de kerkdienst zelf zal voor aanvang aan de hand van lijsten worden gecontroleerd of u op de uitnodigingenlijst staat. Dit in verband met de verplichting vanuit de overheid om te weten wie de kerkdiensten bezocht hebben tijdens een specifieke dienst.

Omzien naar elkaar: 

Kent u iemand uit uw omgeving die géén mail kan ontvangen of geen toegang heeft tot internet, maar wél graag kerkdiensten wil bijwonen? Geef dan de naam en telefoonnummer van dit betreffende gemeentelid door aan het Kerkelijk Bureau of de wijkouderling. Zij zullen dit doorgeven aan de onderstaande beheerders zodat deze personen gewoon kunnen meerouleren in het systeem en telefonisch worden uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van uw aanmelding, de reserveringen of komt u er niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de beheerders van dit reserveringssysteem:
– Hans Brussaard (hans@familybrussaard.nl / 0186-611861)
– Gert van Driel (gert.vandriel@kpnplanet.nl / 06-46235831)