Kerkblad

Het kerkblad is van vitaal belang in onze gemeente. U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of als belangstellende goed is om te weten.

Open hier het laatste kerkblad nr. 19

Veel van deze informatie kunt u ook op deze website terugvinden.

Kopij kunt u sturen per e-mail naar: kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Redactie:
Mevr. L. Voordijk
Pieter de Hooghlaan 30
(0186) 61 42 95

Dhr. J.P. van der Spek
Pieter de Hooghlaan 4
(0186) 61 46 23

Heeft u vragen over de bezorging of een adreswijziging:

Dhr. A.Th. Schipper
Margrietstraat 4
(0186) 61 15 56
at.schipper@hetnet.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente