Kerkenraad Wijk West

Predikant

Vacant

Ouderling

J. Bakker
Van den Bergstraat 6
0186-640914
F.J. de Jong
Albert Schweitzererf 38
06-36512590

C.L. Brussaard
Zinkweg 189
0186-623852

H.A. van der Kuijl
Klipper144
0186-620316

K. van der Linden
Boeier 10
0186-625839

J.D. van Putten
Voorstraat 2 NBL
0186-692620
Jeugdouderling
J. Verkade
Nansenerf 9
0186-610662
Scriba
A.J. Vedder
Rembrandstraat 76
0186-722112
L. Lagerwerf
Wiardi Beckmanstraat 4
0186-616544
Ouderling-kerkrentmeester

E. Goedhart
Boisotstraat 12
06-30891118

R. van Ettinger
Winterkoning 21
0186-616329

T.A. van Dongen
Boerserf 14
0186-621366
Diaken

B. van Belle
Karel Doormanstraat 28
06-54634139

M. Bom
Bakhuis 12
06-36424575
G.A. van Driel
S. Goudswaardstraat 9
0186-618591
C.P. Reedijk
Tjerk Hiddesplantsoen 22
0186-610110
J. Tramper
Hooiplok 9a GSW
0186-693319
Kerkrentmeester

A.D. den Hartog
Karel Doormanstraat 62
0186-618201

C. Luijendijk
Bootstraat 11
06-51599513

G.H. van Rij
M Oosteromstraat 16
06-83221372

H.P. Vermaas
Zinkweg 262B
0186-623525
Sectie-indeling Wijk West

Sectie 1: F.J. de Jong
De gemeenteleden die wonen in Nieuw-Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland en Goudswaard.
Sectie 2: Ouderling L. Lagerwerf
Aalscholver, Bergeend, Binnenpad, Cornelis Boekepad, Eidereend, Fazant, Fuut, Griendwerker, Grutto, Hoefsmid, Kievit, Kuifeend, Lepelaar, Lijster, Meerkoet, Merel, Maria Montessoriepad, Ooievaar, Helen Parkhurstweg, Patrijs, Plevier, Randweg, Reiger, Rietsnijder, Roerdompweg, Roodborst, Rudolf Steinerpad, Scholekster, Sigarenmaker, Waterhoen, Winterkoning, Zilvermeeuw, Zoomwijcklaan, 1e Kruisweg, 2e Kruisweg, Plaatseweg, Vuurbaken, Zinkweg (vanaf nummer 185), Nieuwe Zinkweg .
Sectie 3: Ouderling K. van der Linden
Achterhuis, Achtersloot, Bakhuis, Boeier, Boerderijweg, Botter, Deel, Fregat, Graanzolder, Hoepelmaker, Hooizolder, Karrespoor, Kempenaar, Klinket, Klipper, Klompenmaker, Koetshuis, Korengracht, Mandenmaker, Molenaar (inclusief “De Open Waard”), Schoener, Schouw, Spuidijk, Stee, Tjalk, Uitloop, Vlasakkerweg, Voorhuis, Wagenschuur, Waterstoep, Weegpad, Wolweversweg, Zadelmaker, Zeilmaker.
Sectie 4: Ouderling H.A. van der Kuijl
Beetwortelweg, Van den Bergstraat, Boerserf, Bonhoeferstraat, Bootstraat, Bunche-erf, Henri Dunantstraat, Frenkelerf, Ben Goerionpad, Hammarskjöldstraat, Hammepad, Den Hartogerf, Havendam, Buitenhavenstraat, Martin Luther Kingerf, Koopmanstraat, Van Leeuwenerf, Loethoeli-erf, Marshallerf, Beneden Molendijk, Molendijk, Nansenerf, Roodpad, Albert Schweitzererf, Bertha von Suttnererf, Van Tijnerf, Ullmanstraat, Vierwiekenplein.
Sectie 5: Ouderling A.J. Vedder
Van Brakelstraat, Karel Doormanstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Kerkstraat, Van Kinsbergenstraat, Kortenaerstraat, Van Linschotenplein, Middelstraat, Nobelstraat, Peperstraat, Van Speijkstraat, Touwslagerspad, West-Voorstraat, Waterstal, Zinkweg (nummers 1 t/m 183).
Sectie 6: Ouderling J. Bakker
Van Almondestraat, Banckertstraat, Bestevaerplein, Boisotstraat, Piet Heinstraat, Admiraal Helfrichsingel, Tjerk Hiddesplantsoen, Houtmanstraat, Van Lumeystraat, Aert van Nesstraat, Olivier van Noortsingel, Jacob Roggeveenstraat, Admiraal de Ruyterstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Van Spilbergenstraat, Bloys van Treslongstraat, M.H. Trompstraat, Van Wassenaerstraat, Witte de Withstraat.
Sectie 7: Ouderling J.D. van Putten
Wiardi Beckmanstraat, Jeroen Boschstraat Titus Brandsmastraat, Breughelstraat, Dokwerkerlaan, Govert Flinckstraat, Anne Franksingel, Vincent van Goghplein, S. Goudswaardstraat, Van Goyenstraat, Grebbe-straat, Frans Halsstraat (exclusief De Rembrandt), Hobbemaplein, Mevrouw Traas de Jagerstraat, De Lairessestraat, A.W. Lipsstraat, Mariniersweg, Jacob Marisstraat, Mesdagstraat, Mondriaanstraat, M. Oosteromstraat, Van Ostadestraat, Paradijs, Johan Poststraat, Paulus Pottersingel, Rembrandtstraat (oneven nrs. vanaf 63, even nrs. vanaf 46), Van Ruysdaelstraat, Mejuffrouw N. Schipperstraat, Jan Tooropstraat, J.A. Vermaasstraat, Johan Vermeerstraat, Willem Vrijlandtstraat, Waalhavenstraat.

Plaatselijke regeling Wijk West

https://hervormdoudbeijerland.nl/download/plaatselijke_regeling_wijkgemeente_west.pdf