Kerknoodplan

Via deze pagina kunt u het Kerknoodplan downloaden.

Kerknoodplan
Voor het kerkgebouw is een kerknoodplan van kracht. Dat betekent dat er voor een aantal nood- en uitzonderingssituaties een scenario klaar ligt over wie wat doet. Dat is niet alleen van belang voor de zgn. BHV-ers, maar ook voor u. Zoals u thuis moet weten wat te doen ‘als de sirene gaat’, zo ook in de kerk. Neem daarom aandachtig notie van het onderstaande.

Evacuaties
In geval van nood (bijvoorbeeld brand) moet het kerkgebouw zo snel mogelijk worden ontruimd. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de BHV-ers.

Een kerkrentmeester zal altijd aangeven dat er ontruimd gaat worden. Het is van belang dat iedereen, ook de ouders, de aanwijzingen opvolgen van de BHV-ers en de kerkrentmeesters.

BHV-ers zullen zich bekommeren over diegenen die slecht ter been zijn of van een rolstoel gebruik maken.

Afhankelijk van de plaats van de brand of andere noodsituatie wordt ontruimd volgens de aangegeven lijnen. Loop rustig naar buiten, ga uiteraard niet naar het toilet, haal ook uw jas niet op. Let op de mensen om u heen. Als u buiten bent, ga dan niet onmiddellijk naar huis, maar ga naar de parkeerplaats bij Maranatha of de parkeerplaats bij de Bethelkerk.

Merk op of u mensen, die om u heen zaten, mist. Als er iemand ontbreekt moet evtueel het (brandende) gebouw weer worden betreden door de brandweer. Meld een vermissing zo snel mogelijk aan de BHV-ers.

Medische noodsituaties 
Als er iets in de kerk gebeurt is de koster in beginsel altijd de eerste die polshoogte neemt. Gebeurt er iets naast u, wat hij niet ziet: wenk hem dan. Hij geeft een signaal als de assistentie van één of meer verpleegkundigen/BHV-ers vereist is.

Zit u ‘in de weg’, ga dan elders zitten, maar voor het overige: blijf zitten op uw plek of wacht op instructies van de BHV-ers. Laat de deskundigen zo goed en snel mogelijk hun werk doen.

In beide kerkgebouwen is altijd een team van BHV-ers aanwezig.

Download hier het Kerknoodplan.

Voor elke datum geldt: Deo Volente