Overige taken

terug naar Diaconie


Wat doet de diaconie nog meer?


Adoptiekinderen

Als diaconie  van de Hervormde gemeente Oud-Beijerland zijn we sponsor van 10 kansarme kinderen in ontwikkelingslanden via de stichting Woord & Daad. Door onze steun ontvangen de kinderen christelijk onderwijs, dagelijks eten, kleding en zo nodig ook medische zorg.  Letterlijk een zorg minder voor de ouders. Woord & Daad werkt met diverse partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en ruim 35.000 kinderen ontvangen in twaalf verschillende landen christelijk onderwijs

Kinderen die door de diaconie gesponsord worden zijn:

Kindnaam Geboortedatum Land
Aziz Sidibe 14-5-2001 Burkina Faso
Deepika Jajjira 17-3-2002 India
Miguel Lopez Orozco 15-7-2007 Guatemala

Kijkt u voor meer informatie over sponsoring eens op de website van Woord & Daad .

Commissies

De diaconie heeft zitting in de onderstaande commissies:

  • Evangelisatiecommissie
  • Zendingscommissie
  • Jeugddiaconaat

Helpende Handen

Deze dienst is erop gericht om hulpvragers- en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Het is bedoeld om een tijdelijke situatie te overbruggen, bijvoorbeeld voordat er professionele hulp is. Tevens kan er een beroep op worden gedaan als er geen hulp beschikbaar is van familie of kennissen. Het gaat om kleine dingen zoals medicijnen halen, tuin bijwerken, licht huishoudelijk werk, oppassen bij een zieke e.d.

De coördinatie wordt verzorgd door mevr. R. Brussaard en diaken J. de Vlaming. Als u “Helpende Handen” nodig heeft,  kunt u met een van de coördinatoren contact opnemen. Lees meer >>

Jeugd diaconaat

“Jeugddiaconaat is jongeren bewegen, in navolging van Christus, tot het omzien naar en dienen van de ander”. Het jeugddiaconaat organiseert concrete acties en ontmoetingen waardoor jongeren een diaconale levenshouding aanleren en in praktijk brengen. Denk daarbij aan: het verzorgen van de kerstmiddag voor ouderen, het houden van acties t.b.v. een diaconaal doel, het bezoeken van ouderen en eenzamen enz. 

Jeugddiaconaat raakt en verandert jongeren. Het doorgeven van die bewogenheid en ervaring kan andere jongeren in de gemeente op hun beurt inspireren en stimuleren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina jeugddiaconaat op deze website, klik daarvoor op jeugddiaconaat.

Kerstgroeten

De diaconie verzorgt in de week voor Kerst een kerstgroetenactie. Bij de ouderen van 75 jaar en ouder wordt dan een kerstattentie en een Bijbels dagboek bezorgd.

Kerstmiddag

Elk jaar wordt er door het Jeugddiaconaat een kerstmiddag georganiseerd. In het kerkblad vind u t.z.t. meer informatie over deze middag.

Ontmoetingsmiddag

De ontmoetingsmiddag heeft tot doel om elkaar maandelijks te ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Een ieder is van harte welkom.

Als u meer wilt weten of vervoer nodig heeft neem dan gerust contact op met de coördinator van de ontmoetingsmiddag diaken C.P. Reedijk tel. 0186 – 61 01 10.

Voor elke datum geldt: Deo Volente