Beleidsplan

terug naar Diaconie

Beleidsplan 2021-2025
Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2021-2025 vastgesteld. In dit beleidsplan kunt u lezen op welke terreinen de Diaconie werkzaam is, in en buiten de gemeente.  Ook zijn er concrete beleidspunten geformuleerd waaraan in de komende jaren speciale aandacht zal worden besteed.

Klik hieronder om het beleidsplan te downloaden in pdf-formaat en het in te zien.
Beleidsplan diaconie 2021-2025

Voor elke datum geldt: Deo Volente