Helpende Handen

Gemeentediaconaat, een bijbelse opdracht
De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon: de aan u en jou geschonken gaven gebruiken ten dienste van de ander.

We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het diaconaat is immers geen taak van de diakenen alleen maar van de gehele gemeente.

We mogen dankbaar zijn voor het vele werk dat reeds mag plaatsvinden binnen en buiten onze gemeente. Vaak onopgemerkt en in stilte, maar hebben wij allen en altijd voldoende oog voor de noden van de ander? En zijn we ons bewust van onze persoonlijke gaven en vooral de mogelijkheden om deze gaven in te zetten voor de naaste?

Met Helpende Handen hoopt de Kerkenraad de gehele gemeente – jong en oud – te betrekken bij de bijbelse opdracht tot dienstbetoon.

Helpende Handen, wat is het?
Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen niet meer zelf kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Het gaat meestal om kleinschalige en kortlopende klusjes of taken. Helpende Handen is dus niet bedoeld om professionele hulp te bieden zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een belastingformulier of de reparatie van een wasmachine.

Een paar voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden:

• Klusjes binnens- en buitenshuis
een lamp vervangen of ophangen, de heg knippen, de ramen lappen
Mobiliteit
iemand naar het ziekenhuis begeleiden, meegaan naar het dorp of de markt, een rondje wandelen
Thuishulp
een maaltijd koken, een boodschapje doen, interieurverzorging
Persoonlijke hulp
opvang van kinderen bij ziekte van ouders, hulp bij thuiskomst uit het ziekenhuis, het brengen van een bezoekje
Administratief
behandelen van de post, huishoudboekje, hulp bij het invullen van formulieren

Meer weten?
Mevrouw R. Brussaard (0186-623450) en de heer J. de Vlaming (06-20013794) zijn de contactpersonen van Helpende Handen en brengen “vraag en aanbod” bij elkaar.

Kunt u hulp gebruiken of wilt u meer weten over hoe u zelf kunt helpen? Neem dan contact op met één van deze contactpersonen van Helpende Handen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente