Het College van Diakenen

terug naar Diaconie

Het dagelijks bestuur (moderamen) van de diaconie bestaat uit de onderstaande diakenen:

 Voorzitter G.A. van Driel
 Secretaris B. van Belle
 Adm. diaken M. Bom
IBAN Rabobank NL74 RABO 0351 1058 40
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Correspondentieadres:
Postbus 1030
3260 AD Oud-Beijerland

Het moderamen vergadert normaliter in de week voorafgaande aan de diaconie vergadering en stelt de agenda vast. Verder handelt zij zaken af die spoed hebben en behandelt zij de in- uitgaande post. Van deze handelingen legt het moderamen in de collegevergadering verantwoording af aan het college van diakenen.

Het college van diakenen bestaat uit de diakenen van de wijken West en Oost.

Wijk West
B. van Belle, Karel Doormanstraat 28 (0186) 57 33 76
M. Bom, Bakhuis12, (06) 36 42 45 75
D. Brussaard, Van den Bergstraat 34, (0186) 68 47 51
G.A. van Driel, S. Goudswaardstraat 9, (0186) 61 85 91
C.P. Reedijk, Tjerk Hiddesplantsoen 22, (0186) 61 01 10

Wijk Oost
J. Brussaard, Asterstaat 22, (0186) 61 18 61
L.W.A. Hokke, Mollekade 8, Heinenoord (06) 43 03 15 81
J. den Dekker, Heijermansstraat 5 (0186) 62 01 17
H.J Weerheim, Oud-Beijerlandsedijk 14, (06) 15 48 80 40
J.A. Weeda, Acaciastraat 39 (06) 34 96 27 57

Het college van diakenen komt periodiek in vergadering bijeen, klik hier voor vergaderdata.

Voor elke datum geldt: Deo Volente