Aanmelden voor kerkdiensten

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen. Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd; de beschikbare ruimte in beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.


Het aanmelden gaat als volgt:

STAP-1: Aanmelden bij kerktijd.nl

Meld u aan via deze link: Aanmelden kerkdiensten

Opmerkingen bij deze stap:

 • Het mailadres wat u hier opgeeft, is ook het mailadres waarop u de uitnodigingen zult ontvangen.
 • Het wachtwoord is nodig om later uw selecties aan te kunnen passen
 • Met betrekking tot het aantal kerkbezoekers: vul hier het aantal gezinsleden in van 13 jaar en ouder waarmee u normaliter een kerkdienst bezoekt. We begrijpen dat het voor kan komen dat u met minder (of juist meer) gezinsleden kunt of wilt komen dan dat u hier opgeeft zodra u wordt uitgenodigd; daar wordt door het systeem rekening mee gehouden. Als u later structureel met meer of minder gezinsleden komt, kunt u dat altijd nog aanpassen in uw gegevens
 • Voor wat betreft de categorieën (kerkdiensten): u heeft hier de volgende selectiemogelijkheden:
  – Diensten in alleen Dorpskerk
  – Diensten in alleen Bethelkerk
  – Diensten in beide kerken (alles selecteren)
  – Daarnaast kunt u ook eventueel aangeven of u alleen de ochtend- of middagdiensten wilt bijwonen
 • Indien u zowel de dienst(en) in de Dorpskerk als de Bethelkerk heeft aangevinkt, dan deelt het systeem u in voor de eerst beschikbare dienst in een van beide kerkgebouwen (uiteraard op het moment dat u weer aan de beurt bent.) In de uitnodiging wordt aangegeven in welk kerkgebouw u ingedeeld bent.

STAP-2: Bevestigen mailadres

U ontvangt een verificatiemail op het opgegeven mailadres. Klik op de link of knop in de mail om uw mailadres en aanmelding te bevestigen.

STAP-3: een uitnodigingsmail
Zodra het systeem u selecteert om een kerkdienst bij te wonen (op basis van uw opgegeven selectie) ontvangt u een uitnodigingsmail. Binnen 48 uur dient u aan te geven of u wel of niet komt door te klikken op de buttons in de uitnodigingsmail.
Opmerkingen bij deze stap:

 • U wordt dus uitgenodigd voor een specifieke dienst in een specifieke kerk; u kunt dus niet schuiven of ruilen met andere gemeenteleden!
 • Als u aangeeft dat u komt, dan kunt u tevens aangeven met hoeveel kerkbezoekers u komt; als dat afwijkt van het door u oorspronkelijk opgegeven aantal kerkbezoekers bij stap 1 dan houdt het reserveringssysteem daar rekening mee door eventueel extra deelnemers uit te nodigen.
 • Als u aangeeft dat u niet komt of niet reageert binnen 48 uur vervalt automatisch uw uitnodiging en zal iemand anders uitgenodigd worden.

LET OP: Kent u iemand uit uw omgeving die geen mail kan ontvangen of geen toegang heeft tot internet, maar wel graag kerkdiensten wil bijwonen? Geef dan de naam en telefoonnummer van dit betreffende gemeentelid door aan het Kerkelijk Bureau of de wijkouderling. Zij zorgen ervoor dat deze gemeenteleden gewoon meerouleren in het systeem en telefonisch uitgenodigd zullen worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van uw aanmelding, de reserveringen of komt u er niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de beheerders van dit reserveringssysteem

Voor elke datum geldt: Deo Volente