Overdenking 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Psalm 103: 13

 


Nieuwe pagina voor meeluisteren


Er is en nieuwe pagina op deze website gemaakt voor het meeluisteren en meekijken met de kerkdiensten. Deze pagina heet nu uitzending kerkdiensten  en kunt u vinden via het menu bovenaan deze website en via het linker menu bij kerkdiensten. Naam van de button is “uitzending kerkdiensten”. De pagina’s “meeluisteren” en “Live KerkTV” komen hiermee te vervallen.

 


Kerkdiensten na 1 juli


We zijn blij dat we D.V. 1 juli weer met elkaar in de Dorpskerk en Bethelkerk samen kunnen komen.  Helaas kunnen we niet met alle gemeenteleden tegelijk in een kerkdienst samenzijn.

Er moet van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende diensten bijwonen. Na aanmelding wordt u dan automatisch uitgenodigd. De beschikbare ruimte in de beide kerkgebouwen wordt eerlijk verdeeld op basis van een roulatiesysteem.

Meer informatie vind u op de volgende pagina: kerkdiensten na 1 juli

 


Speciale collecte voor Padureni op 12 juli


Door Gods genade is in Padureni 30 jaar geleden een Christelijke gemeente ontstaan. De Vereniging vrienden van Padureni zet zich al meer dan tien jaar in voor deze twee Roma gemeenschappen. Om dit belangrijke- en dankbare werk voort te kunnen zetten vragen wij uw gebed en financiële steun. Van harte aanbevolen! . Meer informatie vind u in deze nieuwsbrief.

 


Collecten online diensten


Nu u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten                  Gift KerkTV

 

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Dorpskerk open voor bezoekers


De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland is op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur! Meer informatie vindt u hier: Dorpskerk open

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente