En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het,
en Hij zei tegen hen:
Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij;
en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.

Markus 9: 36-37

 


Thema-avond voor vrouwen


U wordt van harte uitgenodigd voor de thema-avond voor vrouwen op 8 februari in Maranatha. De aanvang is 19.45uur (inloop vanaf 19.30). Thema van deze avond is: Volhouden!? Er komt een spreker van de SDOK en de collecte is ook voor dit doel bestemd.  

Open de flyer voor meer informatie: Thema-avond

 


Actie Kerkbalans


 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk!

Tussen 13 en 20 januari ontvangen leden een brief of e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! De opbrengst van de Actie Kerkbalans is geheel voor onze eigen gemeente.

Bent u lid van de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland, heeft u géén brief ontvangen maar wilt u graag een bijdrage toezeggen? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau op dinsdag- of woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 0186-610701. Meer informatie over de actie kerkbalans vindt u in deze flyer: Actie kerkbalans 2023

 


Pastoraal Team


Er kan een periode in uw of jouw leven zijn dat er behoefte is aan een luisterend oor, aan iemand die een tijd met je optrekt, er voor je wil zijn, met je mee wil denken, met je bidt……. Iemand die een tijdje met je meeloopt en daarna weer loslaat, omdat je weg dan weer beter begaanbaar is. Het Pastoraal Team wil er voor u/jou zijn. Kik voor meer informatie op deze pagina: Pastoraal Team

 


Diaconaal telefoonnummer


 

De diaconie heeft een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen. Voor diaconale (hulp) vragen kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 085-0064600. Of kijk voor meer informatie op deze pagina: diaconie

 


Samen aan Tafel 


De diaconie nodigt ouderen, alleen-staand en gehuwd, uit voor een heerlijk Stampotbuffet!!

Stampotbuffet

Wanneer: 9 februari van 12:00-13:30 Zaal 1 Maranatha

U kunt zich aanmelden bij: André den Boer (Maranatha) 0186-612139

Graag opgeven vóór 2 februari

Er zijn aan deze lunch geen kosten verbonden. Wilt u toch een bijdrage geven is er bij de uitgang  een collecte.

  

 


Een verschrikkelijk ongeval


In de laatste Waarheidsvriend van dit jaar is een artikel opgenomen over de collegiale en essentiële samenwerking tussen de predikanten ds. Pors, ds. Budding en ds. Ten Brinke. Zaterdagavond 27 augustus 2022 staat in ons geheugen
gegrift. In Zuidzijde raakt een vrachtauto van de weg. Ineens sta je dan als predikant bij de gevolgen van een verschrikkelijk ongeval. Groot is de ontreddering. Terwijl je geen woorden hebt, besef je dat elk woord ertoe doet.

U kunt het artikel hier lezen: De Waarheidsvriend

 


Gebrandschilderde ramen Dorpskerk


 

In ons archief ontdekten we een mooie presentie die een aantal jaar geleden is gemaakt van de gebrandschilderde ramen in de Dorpskerk. Deze presentatie hebben we voor u omgezet naar een filmpje welke u via deze onderstaande link kunt bekijken:

Ramen Dorpskerk

 


Olifantsgras


Stichting Mensenkinderen is in 2019 gestart met project “Olifantsgras” in Moldavië. Olifantsgras is een goedkoop alternatief voor het alsmaar duurder wordende brandhout.  Uw diaconie heeft dit mooie project financieel gesteund zodat er nog meer olifantsgras kan worden aangeplant.

In het verslag van Stichting Mensenkinderen kunt u meer lezen over dit bijzondere project.  Verslag Olifantsgras

 

.


Kinderoppas


 

Voor de Dorpskerk is er voor zowel de ochtend- en de middagdienst kinderoppas in Maranatha.

Vanaf 27 november is er tijdens de ochtenddiensten ook (weer) kinderoppas in de Bethelkerk. 

 


Kanselbijbel Dorpskerk


Onlangs werd ons de vraag gesteld welke kanselbijbel er in Dorpskerk op de kansel ligt. Graag geven wij u hier wat meer informatie over. De kanselbijbel is een zgn. Keurbijbel en dateert van 1686.

De Keurbijbel of Keur-Bijbel is een beroemde uitgave van de bijbel in de Statenvertaling  door de drukkers Hendrick en Jacob Keur.   

Hendrick en Jacob hadden het drukkersvak van hun stiefvader Jacob Corneliszoon Braat geleerd. Deze werkte in de drukkerij ”in de Werckende Hoop” in de Lange Breestraat te Dordrecht. De broeders Keur staan bekend om de zorgvuldigheid waarmee zij bij het drukken te werk zijn gegaan. Drie generaties lang hield de familie Keur zich bezig met onder meer het drukken van Bijbels, testamenten en psalmboeken.

De kanselbijbel van de Dorpskerk is in 1987 grondig gerestaureerd en wordt elke zondag door de koster geopend op de  kansel gelegd. Enkele foto’s van de kanselbijbel kunt u hier inzien. Foto’s kanselbijbel

 


De Waarheidsvriend “Gemeente ben je samen”


 

In het nieuwste nummer van De Waarheidsvriend wordt stil gestaan bij het thema “Gemeente ben je samen” U kunt deze uitgave lezen via onderstaande link. 

De Waarheidsvriend themanummer Gemeente ben je samen 

 


Update predikanten archief


Op de pagina van (oud) predikanten ontbreken nog een aantal foto’s. Het is dan ook mooi als er zo nu en dan een foto wordt ontvangen! Deze keer is dominee Samuel van Beuingen toegevoegd die de gemeente van Oud-Beijerland heeft mogen dienen van 1784-1787.

Het archief van (oud) predikanten kunt u hier inzien: (oud) predikanten

 


Emmaüs cursus Op weg


Emmaüs cursus Op weg is een korte cursus voor iedereen die op een vrijblijvende manier kennis wil maken met het Christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel. In deze folder leest u meer informatie over tijd en plaats van de volgende Emmaüs cursus. U/jij bent van harte welkom!

 

 


Orgeluurtje 


De onderhoudswerkzaamheden aan het orgel zijn gereed. We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe uitzending zal zijn. De laatste uitzending van het orgeluurtje met beeld kunt u terugzien via deze link: Orgeluurtje

 


Maranatha 


Gastvrijheid en gastheerschap staan bij Maranatha bovenaan. Wij bieden altijd maatwerk. U kunt bij ons een zaal huren voor een receptie, vergadering, bruiloft, jubileum, verkoping, tentoonstelling, presentatie, conferentie, cursus, etc., mét of zonder catering. U kunt bij ons dus voor de allerlei gelegenheden terecht.

Wij beschikken over vijf multifunctionele zalen met de mogelijk tot het gebruik van een beamer en geluidsinstallatie. De zalen worden naar wens ingericht. De grootste zaal heeft een podium en u kunt desgewenst gebruik maken van het aanwezige orgel of piano.

Kijk eens op onze vernieuwde website www.kcmaranatha.nl

Voor meer informatie stuur een email naar info@kcmaranatha.nl of neem telefonisch contact op de beheerder André den Boer (0186-612139). 

 


Kerkboekje voor de kinderen


Een kerkdienst luisteren of kijken in de eigen woonkamer is ook voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Om kinderen te helpen om zich te concentreren en actiever bij de dienst te betrekken is er een kerkboekje beschikbaar. U kunt dit kerkboekje uitprinten (dubbelzijdig, omslaan korte zijde) en aan de kinderen geven. Kerkboekje

 


Collecten online diensten


Indien u niet in de gelegenheid bent om tijdens de kerkdiensten een bijdrage te geven in de collectezak zijn er digitale collecte mogelijkheden voor u beschikbaar. Door op onderstaande button te drukken komt u in de betaalomgeving en kunt u uw bijdrage overmaken. Van harte aanbevolen!

Collecten

Meer informatie over collectebonnen en het overmaken van uw bijdrage via een eigen bankoverschrijving vindt u hier: Collecten rekeningnummers

 


Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel


De Kerkgeld app gaat verder onder de naam Appostel.
Deze naamswijziging gaat gepaard met een visuele en functionele update van de app.
Wat betekent dit voor u?
In de tweede helft van augustus 2020 is de nieuwe app Appostel te dowloaden. Bestaande gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is voor hen niet nodig een nieuw account aan te maken. Uiteraard is het wel nodig dat de huidige gebruikers de nieuwe Appostel app downloaden en installeren.

 


Dorpskerk open voor bezoekers


 

De Dorpskerk in het centrum van Oud-Beijerland is op woensdagmiddagen voor bezoekers geopend van 14.00 tot 16.00 uur.  Meer informatie vindt u hier: welkom in de kerk

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden. Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente