Zondagsschool

De zondagsschool heeft als doel de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Elke zondag van 12:00 tot 13:00 uur komen de leiders en leidsters met de kinderen (4 t/m 12 jaar) bijeen om naar een bijbelverhaal te luisteren en een versje te leren. Het Kerst- en Paasfeest vieren we met alle kinderen in de Dorpskerk. Tijdens deze vieringen zijn ouder(s), opa’s en oma’s, broers en zussen en andere belangstellenden van harte welkom.

Waar is de zondagsschool?
Kerkelijk centrum Maranatha

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
1e voorzitter: Johan Brussaard, Merel 7, tel. (0186) 86 49 64
Secretaresse: Plony Groenendijk, Prins Hendrikstraat 23; tel (0186) 61 29 45

Voor elke datum geldt: Deo Volente