Oud papier

De activiteitencommissie zorgt samen met vrijwilligers voor de inzameling van het oud papier in Poortwijk.

Laatste ophaaldatum 11 december 2018.

Deze 2e dinsdag van december 2018 zal de laatste keer zijn dat het papier wordt opgehaald. Het bedrijf dat haar vrachtauto’s en containers beschikbaar stelde in het verleden gaat er mee stoppen. Hierdoor is het voor ons onmogelijk geworden om de mooie acties voort te zetten.

We hebben in goed overleg met de RAD nog wel gekeken naar alternatieven, doch die gingen met veel voorwaarden gepaard en brachten in verhouding tot de werkzaamheden door de vrijwilligers hoegenaamd niets op.
Het is heel jammer. Maar ook aan deze jarenlange traditie en inzet komt helaas een eind. Het waren altijd heel fijne avonden om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om het papier uit de Poortwijk op te halen.
Elke verzamelavond ging niet alleen gepaard met een behoorlijke inspanning, maar had ook iets gezelligs in zich met als doel geldmiddelen te werven voor onze kerk.

Als College van Kerkrentmeesters danken wij natuurlijk in de eerste plaats al onze vrijwilligers die zich de afgelopen jaren enorm hebben ingezet – onder vaak barre weersomstandigheden – bij het maandelijks inzamelen van Oud Papier. Maar eveneens die vrijwilligers die zich elke maand weer hebben ingezet om oud papier op te halen bij gemeenteleden, maar ook niet gemeente leden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente