Online meeluisteren

Fijn dat u mee wilt luisteren naar de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland.

Kerkdiensten kunt u direct meebeleven via één van de onderstaande knoppen. Na het aanklikken word uw audio player geopend. Als er geen uitzending is hoort u een standaard melding.

U kunt nu ook via www.kerkdienstgemist.nl diensten achteraf beluisteren.

Dorpskerk:

Klik hier voor de laatste diensten vanuit de Dorpskerk

 

Bethelkerk:

 

Klik hier voor de laatste diensten uit de Bethelkerk

 


Kosten online kerkdienst
Aan het online luisteren of downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten.

Uw gift is daarom welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0001 2185 02 t.n.v. Diaconie Hervormde kerktelefooncommissie o.v.v. gift digitale preken.

 

Dit kan ook via de webshop:

Betalen via de webshop

 


Vragen m.b.t. meeluisteren kerkdiensten
Voor (technische vragen) m.b.t. meeluisteren van kerkdiensten kunt u contact opnemen met de audiodienst via e-mail audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl  of bel naar diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110.

Via de ether is alleen de Dorpskerk te ontvangen op kanaal 153.0625.


Geen goede ontvangst?
Heeft u geen goede ontvangst van het gesproken woord of van de muziek? Probeer dan deze link:

Voor elke datum geldt: Deo Volente