Kerkblad

Kerkblad (Download PDF)

Het kerkblad is van vitaal belang in onze gemeente. U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of als belangstellende goed is om te weten.

Veel van deze informatie kunt u ook op onze website terugvinden.

Redactie:
A.J. Schipper
Ranonkelstraat 68
(0186) 61 61 18

J.P. van der Spek
Pieter de Hooghlaan 4
(0186) 61 46 23

Administratie:
A.Th. Schipper
Margrietstraat 4
(0186) 61 15 56
at.schipper@hetnet.nl

Voor alle zaken die de bezorging van het kerkblad aangaan.

Kopij per e-mail: kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente