Kerkenraad Wijk West


Predikant ds. B.L.P. Tramper
Zinkweg 119
3262 BE Oud-Beijerland
(0186) 62 20 68

 mail predikant

 
Scriba/Ouderling-kerkrentmeester
R.E.A. Slingerland
Adm. Helfrichsingel 28
(0186) 61 64 31
mail scriba
Jeugdouderling
J. Verkade
Lepelaar 49
(0186) 61 06 62
Evangelisatie ouderling
J.J.H. Melissant
Martin Luther Kingerf 2
(0186) 61 86 12
mail evangelisatieouderling
K. van der Linden
Boeier 10
(0186) 62 58 39
A.J. Bliek
Zinkweg 198
(0186) 61 53 64
A.J. Vedder
Rembrandtstraat 76
(0186)72 21 12

J.D. van Putten
Voorstraat 2 Nieuw-Beijerland
(0186) 69 26 20

H.A. van der Kuijl
Klipper 144
(0186) 62 03 16

 

L. Lagerwerf
Wiardi Beckmanstraat 4
(0186) 61 65 44
J. Bakker
van den Bergstraat 6
(0186) 64 09 13

 

Ouderling-kerkrentmeesters

R.E.A. Slingerland Adm. Helfrichsingel 28
(0186) 61 64 31
G. Nieuwenhuis Molenwerf 3 Nieuw-Beijerland
(0186) 69 38 79
R. van Ettinger Winterkoning 21
(0186) 61 63 29
 
Kerkrentmeesters  
C. Luijendijk Bootstraat 11
A.H. den Hartog Karel Doormanstraat 62
(0186) 61 82 01
   
Diakenen  
B. van Belle Karel Doormanstraat 28
(0186) 57 33 76
C.P. Reedijk Tj. Hiddesplantsoen 22
(0186) 61 01 10
G.A. van Driel S. Goudswaardstraat 9
(0186) 61 85 91
J. Tramper Hooiplok 9A Goudswaard
(0186) 69 33 19

Sectie-indeling Wijk West

Sectie 1: A.J. Bliek, Zinkweg 198, (0186) 61 53 64

De gemeenteleden die wonen in Nieuw-Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland en Goudswaard.

Sectie 2: Ouderling L. Lagerwerf, Wiardi Beckmanstraat 4, (0186) 61 65 44

Aalscholver, Bergeend, Binnenpad, Cornelis Boekepad, Eidereend, Fazant, Fuut, Griendwerker, Grutto, Hoefsmid, Kievit, Kuifeend, Lepelaar, Lijster, Meerkoet, Merel, Maria Montessoriepad, Ooievaar, Helen Parkhurstweg, Patrijs, Plevier, Randweg, Reiger, Rietsnijder, Roerdompweg, Roodborst, Rudolf Steinerpad, Scholekster, Sigarenmaker, Waterhoen, Winterkoning, Zilvermeeuw, Zoomwijcklaan, 1e Kruisweg, 2e Kruisweg, Plaatseweg, Vuurbaken, Zinkweg (vanaf nummer 185), Nieuwe Zinkweg .

Sectie 3: Ouderling K. van der Linden, Boeier 10, (0186) 62 58 39

Achterhuis, Achtersloot, Bakhuis, Boeier, Boerderijweg, Botter, Deel, Fregat, Graanzolder, Hoepelmaker, Hooizolder, Karrespoor, Kempenaar, Klinket, Klipper, Klompenmaker, Koetshuis, Korengracht, Mandenmaker, Molenaar (inclusief “De Open Waard”), Schoener, Schouw, Spuidijk, Stee, Tjalk, Uitloop, Vlasakkerweg, Voorhuis, Wagenschuur, Waterstoep, Weegpad, Wolweversweg, Zadelmaker, Zeilmaker.

Sectie 4: Ouderling H.A. van der Kuijl, Klipper 144, (0186) 62 03 16

Beetwortelweg, Van den Bergstraat, Boerserf, Bonhoeferstraat, Bootstraat, Bunche-erf, Henri Dunantstraat, Frenkelerf, Ben Goerionpad, Hammarskjöldstraat, Hammepad, Den Hartogerf, Havendam, Buitenhavenstraat, Martin Luther Kingerf, Koopmanstraat, Van Leeuwenerf, Loethoeli-erf, Marshallerf, Beneden Molendijk, Molendijk, Nansenerf, Roodpad, Albert Schweitzererf, Bertha von Suttnererf, Van Tijnerf, Ullmanstraat, Vierwiekenplein.

Sectie 5: Ouderling A.J. Vedder, Rembrandtstraat 76, (0186) 72 21 22

Van Brakelstraat, Karel Doormanstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Kerkstraat, Van Kinsbergenstraat, Kortenaerstraat, Van Linschotenplein, Middelstraat, Nobelstraat, Peperstraat, Van Speijkstraat, Touwslagerspad, West-Voorstraat, Waterstal, Zinkweg (nummers 1 t/m 183).

Sectie 6: Ouderling J. Bakker, van den Bergstraat 6, (0186) 64 09 13

Van Almondestraat, Banckertstraat, Bestevaerplein, Boisotstraat, Piet Heinstraat, Admiraal Helfrichsingel, Tjerk Hiddesplantsoen, Houtmanstraat, Van Lumeystraat, Aert van Nesstraat, Olivier van Noortsingel, Jacob Roggeveenstraat, Admiraal de Ruyterstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Van Spilbergenstraat, Bloys van Treslongstraat, M.H. Trompstraat, Van Wassenaerstraat, Witte de Withstraat.

Sectie 7: Ouderling J.D. van Putten, Voorstraat 2, 3264 AX Nieuw-Beijerland, (0186) 69 26 20

Wiardi Beckmanstraat, Jeroen Boschstraat Titus Brandsmastraat, Breughelstraat, Dokwerkerlaan, Govert Flinckstraat, Anne Franksingel, Vincent van Goghplein, S. Goudswaardstraat, Van Goyenstraat, Grebbe-straat, Frans Halsstraat (exclusief De Rembrandt), Hobbemaplein, Mevrouw Traas de Jagerstraat, De Lairessestraat, A.W. Lipsstraat, Mariniersweg, Jacob Marisstraat, Mesdagstraat, Mondriaanstraat, M. Oosteromstraat, Van Ostadestraat, Paradijs, Johan Poststraat, Paulus Pottersingel, Rembrandtstraat (oneven nrs. vanaf 63, even nrs. vanaf 46), Van Ruysdaelstraat, Mejuffrouw N. Schipperstraat, Jan Tooropstraat, J.A. Vermaasstraat, Johan Vermeerstraat, Willem Vrijlandtstraat, Waalhavenstraat.

 

Klik hier voor de Plaatselijke Regeling van Wijkgemeente W

Voor elke datum geldt: Deo Volente