Kerkenraad Wijk West

mail predikant

Predikant:
ds. B.L.P. Tramper
Zinkweg 119, 3262 BE
(0186) 62 20 68
mail predikant
Scriba/Ouderling-kerkrentmeester
R.E.A. Slingerland
Adm. Helfrichsingel 28, 3262 EB
(0186) 61 64 31
mail scriba
Jeugdouderling
J. Verkade
Lepelaar 49, 3263 BG
(0186) 61 06 62
Evangelisatie ouderling
J.J.H. Melissant
Martin Luther Kingerf 2, 3263 EN
(0186) 61 86 12
mail evangelisatieouderling
K. van der Linden
Boeier 10, 3263 PA
(0186) 62 58 39
A.J. Bliek
Zinkweg 198, 3262 BH
(0186) 61 53 64
A.J. Vedder
Rembrandtstraat 76, 3262 HS
(0186)72 21 12
J.D. van Putten
Voorstraat 2, 3264 AX Nieuw-Beijerland
(0186) 69 26 20
  H.A. van der Kuijl
Klipper 144, 3263 NB
(0186) 62 03 16
L. Lagerwerf
Wiardi Beckmanstraat 4, 3262 VP
(0186) 61 65 44
J. Bakker
van den Bergstraat 6, 3262 EB
(0186) 64 09 13

 

Ouderling-kerkrentmeesters
R.E.A. Slingerland Adm. Helfrichsingel 28, 3262 EB
(0186) 61 64 31
G. Nieuwenhuis Molenwerf 3, 3264 TH Nieuw-Beijerland
(0186) 69 38 79
R. van Ettinger Winterkoning 21, 3263 RG
(0186) 61 63 29
Kerkrentmeesters
C. Luijendijk Bootstraat 11, 3262 AB
(0186)
A.H. den Hartog Karel Doormanstraat 62, 3262 PE
(0186) 61 82 01
Diakenen
W.J.J. Appeldoorn Frenkelerf 10, 3263 EE
(0186) 61 46 50
C.P. Reedijk Tj. Hiddesplantsoen 22, 3262 EL
(0186) 61 01 10
G.A. van Driel S. Goudswaardstraat 9, 3262 GK
(0186) 61 85 91
J. Tramper Hooiplok 9A, 3267 BE Goudswaard
(0186) 69 33 19

Sectie-indeling Wijk West

Sectie 1: A.J. Bliek, Zinkweg 198, (0186) 61 53 64

De gemeenteleden die wonen in Nieuw-Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland en Goudswaard.

Sectie 2: Ouderling L. Lagerwerf, Wiardi Beckmanstraat 4, (0186) 61 65 44

Aalscholver, Bergeend, Binnenpad, Cornelis Boekepad, Eidereend, Fazant, Fuut, Griendwerker, Grutto, Hoefsmid, Kievit, Kuifeend, Lepelaar, Lijster, Meerkoet, Merel, Maria Montessoriepad, Ooievaar, Helen Parkhurstweg, Patrijs, Plevier, Randweg, Reiger, Rietsnijder, Roerdompweg, Roodborst, Rudolf Steinerpad, Scholekster, Sigarenmaker, Waterhoen, Winterkoning, Zilvermeeuw, Zoomwijcklaan, 1e Kruisweg, 2e Kruisweg, Plaatseweg, Vuurbaken, Zinkweg (vanaf nummer 185), Nieuwe Zinkweg .

Sectie 3: Ouderling K. van der Linden, Boeier 10, (0186) 62 58 39

Achterhuis, Achtersloot, Bakhuis, Boeier, Boerderijweg, Botter, Deel, Fregat, Graanzolder, Hoepelmaker, Hooizolder, Karrespoor, Kempenaar, Klinket, Klipper, Klompenmaker, Koetshuis, Korengracht, Mandenmaker, Molenaar (inclusief “De Open Waard”), Schoener, Schouw, Spuidijk, Stee, Tjalk, Uitloop, Vlasakkerweg, Voorhuis, Wagenschuur, Waterstoep, Weegpad, Wolweversweg, Zadelmaker, Zeilmaker.

Sectie 4: Ouderling H.A. van der Kuijl, Klipper 144, (0186) 62 03 16

Beetwortelweg, Van den Bergstraat, Boerserf, Bonhoeferstraat, Bootstraat, Bunche-erf, Henri Dunantstraat, Frenkelerf, Ben Goerionpad, Hammarskjöldstraat, Hammepad, Den Hartogerf, Havendam, Buitenhavenstraat, Martin Luther Kingerf, Koopmanstraat, Van Leeuwenerf, Loethoeli-erf, Marshallerf, Beneden Molendijk, Molendijk, Nansenerf, Roodpad, Albert Schweitzererf, Bertha von Suttnererf, Van Tijnerf, Ullmanstraat, Vierwiekenplein.

Sectie 5: Ouderling A.J. Vedder, Rembrandtstraat 76, (0186) 72 21 22

Van Brakelstraat, Karel Doormanstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Kerkstraat, Van Kinsbergenstraat, Kortenaerstraat, Van Linschotenplein, Middelstraat, Nobelstraat, Peperstraat, Van Speijkstraat, Touwslagerspad, West-Voorstraat, Waterstal, Zinkweg (nummers 1 t/m 183).

Sectie 6: Ouderling J. Bakker, van den Bergstraat 6, (0186) 64 09 13

Van Almondestraat, Banckertstraat, Bestevaerplein, Boisotstraat, Piet Heinstraat, Admiraal Helfrichsingel, Tjerk Hiddesplantsoen, Houtmanstraat, Van Lumeystraat, Aert van Nesstraat, Olivier van Noortsingel, Jacob Roggeveenstraat, Admiraal de Ruyterstraat (vanaf Abel Tasmanstraat), Van Spilbergenstraat, Bloys van Treslongstraat, M.H. Trompstraat, Van Wassenaerstraat, Witte de Withstraat.

Sectie 7: Ouderling J.D. van Putten, Voorstraat 2, 3264 AX Nieuw-Beijerland, (0186) 69 26 20

Wiardi Beckmanstraat, Jeroen Boschstraat Titus Brandsmastraat, Breughelstraat, Dokwerkerlaan, Govert Flinckstraat, Anne Franksingel, Vincent van Goghplein, S. Goudswaardstraat, Van Goyenstraat, Grebbe-straat, Frans Halsstraat (exclusief De Rembrandt), Hobbemaplein, Mevrouw Traas de Jagerstraat, De Lairessestraat, A.W. Lipsstraat, Mariniersweg, Jacob Marisstraat, Mesdagstraat, Mondriaanstraat, M. Oosteromstraat, Van Ostadestraat, Paradijs, Johan Poststraat, Paulus Pottersingel, Rembrandtstraat (oneven nrs. vanaf 63, even nrs. vanaf 46), Van Ruysdaelstraat, Mejuffrouw N. Schipperstraat, Jan Tooropstraat, J.A. Vermaasstraat, Johan Vermeerstraat, Willem Vrijlandtstraat, Waalhavenstraat.

Klik hier om de Plaatselijke Regeling van Wijkgemeente West te downloaden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente