Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de leden van de beide wijk-kerkenraden.

Correspondentie adres:
Kerkstraat 57
3262 PG Oud-Beijerland
Mail scriba

Het moderamen (bestuur) van de algemene kerkenraad is als volgt samengesteld:

A.J. Bliek, preses (wijk west); (0186) 61 53 64
C. Luijendijk, scriba (wijk oost); (0186) 61 94 21
ds. B.L.P. Tramper, lid (wijk west); (0186) 62 20 68
ds. J.J. ten Brinke, lid (wijk oost); (0186) 61 06 03
J. Brussaard, lid (wijk oost); (0186) 61 18 61
H.P. Kooiman, lid (wijk oost); (0186) 61 81 73
R. van Ettinger, lid (wijk west); (0186) 61 63 29
J.D. van Putten, lid (wijk west); (0186) 69 26 20

Als ouderling met bepaalde opdracht voor het bovenplaatselijk werk:
P. van den Boogaart; (0186) 61 50 59

Voor elke datum geldt: Deo Volente