Evangelisatiecommissie

 

 

 

 

 

 

Onder de naam

Hervormde Evangelisatie Commissie (H.E.C.)

heeft deze commissie de taak en het doel om te bevorderen dat mensen van jong tot oud, voor het eerst of weer opnieuw, in aanraking komen met het Evangelie van onze Heere Jezus Christus.

Via allerlei acties en activiteiten willen we groot en klein confronteren met die blijde Boodschap van liefde en genade met als doel dat mensen (opnieuw) ingewonnen mogen worden voor Christus en Zijn gemeente.

Zowel wijkkerkenraad West als ook wijkkerkenraad Oost een eigen evangelisatieouderling die beiden lid zijn van deze evangelisatie-commissie.

Evangelisatieouderling wijk West: J.J.H. Melissant
Evangelisatieouderling wijk Oost: P. Prooij

De leden van de commissie houden zich onder andere bezig met het organiseren van de volgende activiteiten:

  • Bezoekwerk van nieuw ingekomen gemeenteleden;
  • Vakantie-Bijbel-Club in de herfstvakantie. Dit wordt gehouden in de ‘Lindehoeve’ en is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar;

meer info Vakantie Bijbel Club

  • Tieneravond. Ook in de herfstvakantie, maar dan voor de leeftijd 12 t/m 15 jaar;
  • KidsClub Bethel is er om de twee weken in de Bethelkerk (Poortwijk);

meer info Kids Club Bethel

  • Het organiseren van Sing Inn avonden;
  • Evangelisatieacties tijdens de Jaarmarkt en de Kerstmarkt;
  • Het bewust maken van de gemeenteleden t.a.v. de missionaire taak, in de 1e plaats in de wijk, straat en het dorp;
  • Emmaus-Cursussen voor wie meer wil weten over het christelijke geloof en de Bijbel;

meer info Emmaüscursus

 • Bezoeken van rand- en buitenkerkelijken.

De Commissie bestaat o.a. uit de volgende leden:

Jan Melissant, tel: (0186) 618612
Pieter Prooij, tel: (0186) 576465
Maarten Bom
Yvette van Rij
Annemarie van der Linden
Henk van de Zande
Albertine Wander
Cees Bochove

kontakt met de evangelisatie commissie via de evangelisatieoost@hervormdoudbeijerland.nl  en evangelisatiewest@hervormdoudbeijerland.nl

of, specifiek voor de emmaus cursus:  emmaus@hervormdoudbeijerland.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente