Overdenking van de week

Door het geloof is hij een inwoner geweest
in het land van de belofte
als in een vreemd land 
en heeft hij in tenten gewoond,
met Izak en Jakob,
die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.
Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft,
waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.

Hebreeën 11: 9 en 10 


Inzamelactie Voedselbank Hoeksche Waard


Ook dit jaar houden we als samenwerkende kerken een inzamelactie voor de Voedselbank.

Er zijn in de Hoeksche Waard meer dan 100 gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Het is onze diaconale roeping om hen die het nodig hebben te helpen!  

Deze actie zal gehouden worden op D.V. 13 en 14 december 2019 (vrijdagavond van 17.00-21.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur).

De bedoeling is dat steeds drie of vier personen elkaar afwisselen en ongeveer twee uurtjes flyeren en inzamelen. U snapt dat we een flink aantal mensen nodig hebben om deze actie mogelijk te maken!

Helpt u ook (weer) mee? Stuur een email met naam en telefoonnummer naar actievbkerkenhw@gmail.com en wij zullen u/jou dan inroosteren. Als er voorkeur is voor dag/dagdeel geef dit dan aan, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. 

Alvast dank voor uw/jouw medewerking!

 


Zondagsschool


Voor wie is de zondagsschool?
Zondagsschool Samuël is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De zondagsschool heeft als doel de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

Elke zondag van 12:00 tot 13:00 uur komen wij bij elkaar om naar een Bijbelverhaal te luisteren een psalmvers en/ of tekst aan te leren.

Als verwerking wordt er vaak een werkje of een spel gedaan. 

Meer info:

Zondagschool

Bijbelkring – woensdag 30 oktober


Komend seizoen zal er weer Bijbelkring worden gehouden.

De volgende woensdagavonden zijn vastgesteld: 30/10, 4/12, 15/1, 19/2, 25/3, 15/4.

Graag wil ik met u stilstaan bij het Bijbelboek Nehemia.

Daarvoor gebruiken we een boekje dat recent is verschenen in de Artios Bijbelstudiereeks, getiteld ‘Drama, spanning en vernieuwing’. We hopen velen op deze avonden te ontmoeten.

Aanvang 20.00 uur in Maranatha. Meer informatie vindt u in het kerkblad.

 


Deurbussen maand oktober: Messiasbelijdende Joden


De deurbussen van de maand oktober zijn bestemd voor Stichting Messiasbelijdende Joden.

Vanuit de verbondenheid met Israël willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen.

Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Deze deurbus bevelen we van harte bij u aan.

Meer hierover kunt u lezen in het kerkblad of de website van: www.messiasbelijdendejoden.nl

Als u deze stichting  wilt steunen kunt kunt u uw gift overmaken op rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. SDOK of gebruik onderstaande knop “gift deurbus”. Hartelijk dank!

Gift deurbus

 


Koffie-uurtje – woensdag 16 oktober


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha.

Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘lekker bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws te bespreken.

Iedereen is welkom dus neem gerust iemand mee!

De data van de koffie-uurtjes zijn op de volgende woensdagen: D.V.  16 oktober, 13 november en 18 december 2019.

Tijdstip is van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Samen genieten van Zeeuwse mosselen  – 1 november


Wij nodigen u uit voor de Zeeuwse mossel avond in Marantha.

Wanneer: vrijdagavond 1 november 2019 om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

U krijgt:

  • Zeeuwse mosselen met saus
  • Stokbrood met kruidenboter
  • Frites
  • Verschillende salades
  •  Drankje

De kosten bedragen € 12,50 per persoon

Opgeven kan tot 26 oktober 2019 in Maranatha of telefonisch via 0186-612139.

 


Gelovend zingen? FAITH zoekt nieuwe leden!


Hou jij van zingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Faith is een christelijke koor. We zingen allerlei soorten liederen. Gezangen, psalmen, opwekking, liederen van Sela en soms ook klassieke stukken.
We zijn op zoek naar nieuwe leden.

Vanaf oktober zijn we weer van start gegaan. We zijn een laagdrempelig koor waar iedereen van alle leeftijden van harte welkom is. Naast dat we het heel fijn vinden om gelovend te zingen hebben we het ook heel erg gezellig met elkaar.

We repeteren 1 keer in de 14 dagen op donderdagavond in de even weken. 

Start: Donderdag 3 oktober (daarna alle even weken). Tijd: 19.45 uur – 21.30 uur. Locatie: Bethelkerk, Bachlaan 43, Oud Beijerland.

 


Uitnodiging “Samen aan tafel” – 21 november


Namens de diaconie nodigen wij u weer graag uit voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha!

Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen. De mooiste gesprekken vinden vaak in een ontspannen sfeer aan tafel plaats. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat het voor een aantal mensen fijn is om af en toe niet alléén aan tafel te eten.

Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. Kent u iemand die alléén aan tafel zit? Schroom niet om ook hen uit te nodigen en aan te melden. De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Datum: 21 november 2019 om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

U kunt zich aanmelden bij André den Boer (Maranatha) 0186-612139 of Cor Reedijk 0186-610110.

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente