Overdenking van de week

Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden:
Hij is schuldig en verdient de dood.

Mattheüs 26: 66


Deurbussen voor de maand februari: Hulp Vervolgde Christenen – Steun een zaaier!


De deurbussen voor de maand februari zijn bestemd voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze stichting is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft.

Dankzij uw hulp ondersteunt HVC scholen, weeshuizen en kindertehuizen. Vele honderden kinderen zijn hierdoor in staat om naar school te gaan. Dit geeft niet alleen deze kinderen de kans om armoede te ontwijken, maar ook hun kinderen zullen op hun beurt een eerlijke kans hebben in het leven. En ook hún kinderen profiteren er weer van. Zo werkt uw hulp generaties lang door. Helpt u mee?

Steun een Zaaier!

Grote delen van India, Pakistan, Bangladesh en Nepal zijn nog niet bereikt met het Evangelie. Vele miljoenen mensen hebben nog nooit gehoord over Jezus Christus. Lokale dominees proberen dagelijks, onder moeilijke omstandigheden, in deze gebieden te evangeliseren.

Velen van hen leven in grote armoede en hebben te maken met verdrukking. Ondanks felle tegenstand gaan de dominees en evangelisten door. En hun werk wordt gezegend. Er komen mensen tot geloof en nieuwe gemeenten worden geplant. Stichting HVC wil deze dominees graag ondersteunen door hen financiële steun te geven en conferenties te beleggen voor bemoediging en training. Helpt u mee?

U kunt uw gift ook overmaken naar de rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. “actie Steun een zaaier” of geef aan deze collecte !


Koffie-uurtje in Maranatha – woensdag 6 maart


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De volgende data daarna zijn D.V. 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!


Uitnodiging ‘Samen aan tafel’ – woensdag 20 februari


Namens de diaconie willen wij alle alleenstaande ouderen van de gemeente graag uitnodigen voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha.

Ook uw oudere alleenstaande buurvrouw/buurman/familielid is van harte welkom! De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Tijdstip: 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur).

U kunt zich aanmelden bij André den Boer (beheerder KC Maranatha) 0186-612139 of diaken Cor Reedijk 0186-610110.

Hartelijke groet namens de diaconie


Uitnodiging Ontmoetingsmiddag – dinsdag 26 februari


De diaconie nodigt alle gemeenteleden uit voor de ontmoetingsmiddag van D.V. 26 februari.

Op deze middag hoopt Kees van Pelt voor u een mooie presentatie te verzorgen over Israël. Hij heeft dit land van de Bijbel vele malen bezocht en wil graag zijn reisverslag met u delen!
Iedereen is van harte welkom!

Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken. De inloop in Maranatha is vanaf 14.00 uur, aanvang met opening en meditatie is om 14.30 uur.


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente