Overdenking van de week

Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest.
waarin zij haar jongen legt:
bij uw altaren,
HEERE van de legermachten,
Mijn Koning en mijn God.

Psalm 84: 4


Samen aan Tafel – woensdag 22 mei – Maranatha


De eerste Samen aan Tafel met alleenstaande ouderen is zo goed
ontvangen dat we hier graag een breder vervolg aan willen geven.

Daarom nodigen we als diaconie deze keer graag alle ouderen van de
gemeente uit voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha.

De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn
voor u geen kosten aan verbonden.

Datum 22 mei 2019 om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

U kunt zich aanmelden bij André den Boer (Maranatha) 0186-612139 of
Cor Reedijk 0186-610110.

Mailen kan ook naar: samenaantafel@hervormdoudbeijerland.nl (vergeet niet om te vermelden met hoeveel personen u komt)!


Deurbussen mei: Jeugddiaconaat (ds. Aleksandar Subtin uit Kuçura )


Zoals u wellicht weet is onze gemeente verbonden met dominee Aleksandar Subtin uit Kuçura. In 2016 heeft de eerste werkvakantie naar Servië plaatsgevonden en hebben we hem en zijn gemeente met het Jeugddiaconaat en onze jeugd leren kennen. Sindsdien hebben we voortdurend contact met hem onderhouden en in 2017 hebben we samen met de diaconie besloten hem voor meerdere jaren achtereen te steunen bij zijn goede werk.

In 2018 zijn we weer op werkvakantie geweest met de jeugd. Degenen die al een keer eerder in Servië geweest waren zagen een duidelijk verschil met twee jaar daarvoor.

Het werk van dominee Aleksandar (Sasa voor zijn vrienden) wordt rijk gezegend. Zijn gemeente groeit, hij weet kinderen te bereiken door ze geborgenheid, liefde en scholing te geven en daardoor hun levens te veranderen.

Waar de jeugd in zijn gemeente een paar jaar geleden nog argwanend toekeek, zien we door het verslag van broeder en zuster Flisijn dat ze actief meehelpen in de projecten die Subotin opstart. Inmiddels verbouwen ze hun eigen groenten, waarvan ze leven en welke ze verkopen om zo meer zelfvoorzienend te zijn. Waar nodig worden huizen opgeknapt en waar ruimte vrijkomt, wordt een moestuin aangelegd.

Uiteraard doet dominee Aleksandar nog veel meer goede dingen die onze steun verdienen. Om hem te kunnen blijven steunen zijn de deurbussen van de maand mei bestemd voor hem en zijn gemeentes. Samen met de jeugd hopen we in mei net als vorig jaar zo veel mogelijk bij de uitgangen te staan om uw gaven in ontvangst te nemen. We zijn erg dankbaar voor de brede steun die dit project van de gemeente, maar ook onder de jeugd mag ontvangen.

Meer hierover kunt u lezen in het kerkblad.

U kunt uw gift na de dienst in de deurbussen bij de uitgang geven, of een bedrag overmaken op de rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. ds Subotin Servie, waarvoor dank!


Koffie-uurtje – woensdag 5 juni – Maranatha


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De volgende data daarna is D.V. 3 juli.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!


Regionale studiedag over ‘Het christelijke huwelijk’ te Nieuwe-Tonge


Op donderdag 20 juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV in kerkelijk centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge een regionale studiedag over ‘Het christelijke huwelijk’. Na ontvangst met koffie vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.

De Gereformeerde Bond wil met (aanstaande) echtparen, gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten geven. Na de opening door ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland zal ds. M.M. van Campen uit Goes in zijn lezing, getiteld ‘Het christelijk huwelijk’, een beeld schetsen van het bijbelse, christelijke en het geestelijke huwelijk.

Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.

– ‘Communicatie’, o.l.v. mw. Ellen Oosterhuis, christen psychologe van de stichting Gutta Spei;

– ‘Intimiteit en geborgenheid’, o.l.v. ds. A.L. Molenaar, Bruinisse;

– ‘Gehavend in het huwelijk’, o.l.v. mw. Corine Hotting, psychologe & relatie-gezinstherapeut van de stichting Driesnoer;

– ‘Kerkje in de kerk’, o.l.v. ds. B.J. van Assen, Nieuwe-Tonge/Herkingen.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden. De dag zal worden afgesloten o.l.v. ds. A.L. Molenaar met een terugkoppeling in kleine groepjes en plenair.

Graag ontmoeten we u/jou op 20 juni in Nieuwe Tonge. Opgave zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 5 juni) via info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen.

Meer info: Studiedag WHV Nieuwe-Tonge


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


Voor elke datum geldt: Deo Volente