Overdenking van de week

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,

Psalm 27: 8


Deurbussen augustus: International Justice Mission


De deurbussen voor de maand augustus zijn voor de stichting IJM.

International Justice Mission is een wereldwijde organisatie in strijd tegen slavernij. Het is een team van advocaten, undercovers, nazorgwerkers, fondsenwervers, en lobbyisten. die het plan hebben om slavernij wereldwijd uit te roeien.

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winsten door de slachtoffers uit te buiten. Ook voeren ze een felle strijd om kinderen te bevrijden uit de seksindustrie. IFM hebben inmiddels meer dan 49.000 slachtoffers bevrijd uit de slavernij en andere vormen van geweld. Ze hielpen de lokale autoriteiten bij de veroordeling van meer dan 1.600 slaveneigenaren en andere criminelen.

Meer hierover kunt u lezen in het kerkblad of kijk op de website van IJM

U kunt uw gift ook overmaken op rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. IJM, waarvoor dank!


Zaterdag 7 september 2019 –

Gemeentedag voor heel de gemeente!


Zoals u in een eerder kerkblad al bekend is gemaakt, willen we als gemeente op D.V. 7 september a.s. de tweejaarlijkse gemeentedag houden op het terrein van de familie Brussaard, Zinkweg 189. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Evenals andere jaren hopen we op een gezellig samenzijn voor jong en oud, waarbij we, onder het genot van allerlei lekkers, elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Ook voor de kleintjes onder ons is er weer van alles te doen, waaronder een springkussen en allerlei andere buitenspellen.

Om deze dag tot een succes te maken is het natuurlijk het leukste als er veel gemeenteleden aanwezig zullen zijn, daarom nogmaals: iedereen van harte welkom!

Omdat we ernaar streven zo weinig mogelijk eten te verspillen, dient u zich vooraf aan te melden:

⇒ via e-mail: gemeentedaghob@gmail.com

(vermeld hierbij met hoeveel volwassenen en/of kinderen u komt); of

⇒ via het aanmeldingsformulier (hier te downloaden).

Aanmelden uiterlijk 25 augustus 2019.

Heeft u vervoer nodig op deze dag? Dit dan graag vermelden bij uw aanmelding!

De kosten:

€ 7,50 per persoon voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar;

kinderen t/m 11 jaar gratis.

Betaling uitsluitend per PIN of contant bij binnenkomst.

De aanvang/inloop is vanaf 15.00 uur en we hopen deze dag af te sluiten met de beroemde barbecue tot zo rond de klok van 19.00/19.30 uur! Naar goede gewoonte zullen we de avond afsluiten met een mooie samenzang.

Hartelijke groet, de gemeentedagcommissie


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


Voor elke datum geldt: Deo Volente