Overdenking van de week

En toen zij de lofzang gezongen hadden,
vertrokken zij naar de Olijfberg.

Mattheüs 26: 30


Deurbussen voor de maand maart: Wycliffe Bijbelvertalers


De deurbussen voor de maand maart willen we doorgeven aan de Wycliffe Bijbelvertalers.

Wycliffe werkt over de hele wereld in meer dan 70 verschillende landen. Ook in andere landen zijn Wycliffe-organisaties. De organisaties werken allemaal samen aan taalonderzoek, Bijbelvertaalwerk, alfabetisering, moedertaalonderwijs en Bijbelgebruik.

Wycliffe kan het werk niet alleen doen en dat hoeft ook niet. We mogen God vragen of Hij het werk wil zegenen en of Hij de mensen die bij Wycliffe werken wil helpen. Bid u mee?

Voor het werk is veel geld nodig. Als je alles bij elkaar optelt kost het vertalen van de Bijbel per vers ongeveer € 15. Wycliffe vraagt mensen die het werk belangrijk vinden daarom om geld te geven.

Wycliffe heeft natuurlijk ook mensen nodig die het werk doen in Nederland of in het buitenland. Behalve Bijbelvertalers ook drukkers voor de boeken of mensen die goed met de computer kunnen werken.

Meer hierover kunt u lezen in het volgende kerkblad, dat deze week verschijnt.

U kunt uw gift na de dienst in de deurbussen bij de uitgang geven, of een bedrag overmaken op de rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. Wycliffe Bijbelvertalers. Alvast hartelijk dank!


Samen aan Tafel


De eerste “Samen-aan-Tafel” lunch voor ouderen was een groot succes!

Meer dan 40 alleenstaande ouderen van de gemeente hebben genoten van de uitgebreide lunch met soep en een variëteit aan broodjes en beleg. Maar zeker zo belangrijk was de onderlinge ontmoeting! “Dit moeten we vaker doen!” aldus één van de gasten.

Daar willen we als diaconie zeker gehoor aan geven en we hopen u daar later verder over te informeren. De vrijwillige bijdrage aan het einde van de bijeenkomst met als bestemming het diaconale project in Servië, bracht het mooie bedrag van € 213,15 op.

Evangelist Aleksander Subotin in Servië heeft aangegeven voor dit mooie bedrag twee bijenkasten te willen aanschaffen, zodat hij straks honing kan oogsten.


Koffie-uurtje in Maranatha – woensdag 3 april


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De volgende data daarna zijn D.V. 8 mei, 5 juni en 3 juli.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente