Overdenking van de week

Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen
en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden,
al hun overtredingen,
overeenkomstig al hun zonden.
Hij moet die op de kop van de bok leggen
en hem door de hand van een man,
die daarvoor gereed staat,
de woestijn in sturen.

Leviticus 16: 21 


Hartelijk welkom op de website  van de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland


Onze gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook houdt dit in dat we ons gebonden en verbonden weten met de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid. Wij zijn een geloofsgemeenschap die bestaat uit Christenen die geloven dat de woorden van Jezus Christus, het evangelie, ook nu nog de belangrijkste boodschap ter wereld is.

Wij komen wekelijks op zondag samen in de Dorpskerk en in de Bethelkerk om 9.30 uur en 17.00 uur. Ook wordt u/jij op deze site op de hoogte gehouden van de doordeweekse actualiteiten en activiteiten van onze gemeente. Ook als u/jij op zoek bent naar de juiste persoon voor meer informatie dan kunt u terecht op deze site.


Busreis 2019


Op 12 september 2019 was er weer een busreis voor de ouderen uit de gemeente. Met de luxe touringcar van Stichting Sterren Reizen met achter het stuur Bram den Hartog, ging de rit naar Ouddorp waar het RTM museum werd bezocht.

Na een bakje koffie met wat lekkers er bij werd natuurlijk ook een ritje met een oude stoomlocomotief gemaakt. Vervolgens ging de rit naar de Mekkerstee voor de lunch en hebben daarna de Grevelingen bezocht.

We mogen terugzien op een mooie en gezellige dag!

Druk op de knop voor foto’s Busreis 

 


Bijbelkring


Komend seizoen zal er weer Bijbelkring worden gehouden.

De volgende woensdagavonden zijn vastgesteld: 2/10, 30/10, 4/12, 15/1, 19/2, 25/3, 15/4.

Graag wil ik met u stilstaan bij het Bijbelboek Nehemia.

Daarvoor gebruiken we een boekje dat recent is verschenen in de Artios Bijbelstudiereeks, getiteld ‘Drama, spanning en vernieuwing’. We hopen velen op deze avonden te ontmoeten.

Aanvang 20.00 uur in Maranatha. Meer informatie vindt u in het kerkblad.

Ds. J.J. ten Brinke


Samen genieten van Zeeuwse mosselen


Wij nodigen u uit voor de Zeeuwse mossel avond in Marantha.

Wanneer: vrijdagavond 1 november 2019 om 19.00uur (inloop vanaf 18.30 uur).

U krijgt:

  • Zeeuwse mosselen met saus
  • Stokbrood met kruidenboter
  • Frites
  • Verschillende salades
  •  Drankje

De kosten bedragen slechts €12,50 per persoon

Opgeven kan tot 26 oktober 2019 in Maranatha of telefonisch via 0186-612139.

LET OP: VOL=VOL!!

 


Deurbussen maand september: SDOK


De deurbussen van de maand september zijn bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk.

SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. SDOK werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Meer hierover kunt u lezen in het kerkblad of de website van SDOK: www.sdok.nl

Als u SDOK wilt steunen kunt kunt u uw gift overmaken op rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. SDOK of gebruik onderstaande knop “gift deurbus”. Hartelijk dank!

Gift deurbus


Koffie-uurtje


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha.

Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘lekker bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws te bespreken.

Iedereen is welkom dus neem gerust iemand mee!

De data van de koffie-uurtjes zijn op de volgende woensdagen: D.V.  25 september, 16 oktober, 13 november en 18 december 2019.

Tijdstip is van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!


Ontmoetingsmiddag 17 september 


Op dinsdagmiddag 17 september zal er weer een ontmoetingsmiddag in Maranatha zijn.

Deze keer hoopt de heer J.P. van der Spek een presentatie te verzorgen over de stichter van Oud-Beijerland Lamoraal van Egmond

Ook zal hij aandacht schenken aan de Sabina van Egmond, de dochter van Lamoraal, en aan de kerkgeschiedenis van die periode.

Vorig jaar is herdacht dat hij 450 jaar geleden op de Grote Markt in Brussel werd onthoofd.

Ook is er een boek verschenen over deze geschiedenis met de titel ‘Het huis van Egmond en de Beijerlanden 1491-1619’

Een mooi moment om door de schrijver van het boek meegenomen te worden in het ontstaan van ons dorp!

Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Iedereen is van harte welkom, neem gerust uw buurman of buurvrouw mee!  

De inloop is vanaf 13.45 uur, de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur.


Uitnodiging “Samen aan tafel”


Namens de diaconie nodigen wij u weer graag uit voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha!

Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen. De mooiste gesprekken vinden vaak in een ontspannen sfeer aan tafel plaats. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat het voor een aantal mensen fijn is om af en toe niet alléén aan tafel te eten.

Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. Kent u iemand die alléén aan tafel zit? Schroom niet om ook hen uit te nodigen en aan te melden. De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Datum: 21 november 2019 om 12.00uur (inloop vanaf 11.30 uur)

U kunt zich aanmelden bij André den Boer (Maranatha) 0186-612139 of Cor Reedijk 0186-610110

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente