Overdenking van de week

Ik beveel u voor God,  Die alle dingen levend maakt,
en voor Christus Jezus, 
Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft,
dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen,
tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus.

1 Timotheüs 6: 13-14


Deurbussen april: GZB Peter en Jeanette de Groot – Soedan


De deurbussen voor de maand april willen we bestemmen voor het GZB project van Peter en Jeanette de Groot in Soedan.

De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.: Daar gaan waar God naartoe roept. Dat was en is hun verlangen. En God heeft Peter en Jeanette geroepen naar Zuid-Soedan, een land dat in 2011 feestvierde vanwege de onafhankelijkheid, maar al snel in een uitzichtloze burgeroorlog raakte.  Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en wonen in kampen in de buurlanden.

Gemeenteleden van de Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji zijn mee gevlucht, maar de kerk doet wat ze kan. In de kampen in Noord-Oeganda worden kerkdiensten gehouden en wordt de helpende hand geboden. Ook Kajo-Keji Christian College (KCC), waar de predikanten worden opgeleid, vond onderdak in Oeganda. Peter zal aan deze school gaan lesgeven. Jeannette zal zich gaan inzetten voor betere gezondheidszorg, o.a. in de vluchtelingenkampen.

Meer hierover kunt u lezen in kerkblad.

U kunt uw gift na de dienst in de deurbussen bij de uitgang geven, of een bedrag overmaken op de rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. GZB Peter & Jeanette. Alvast hartelijk dank!


Passie & Paas sing in – zaterdag 20 april – DorpskerkKoffie-uurtje – woensdag 8 mei – Maranatha


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De volgende data daarna zijn D.V.  5 juni en 3 juli.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!


Samen aan Tafel – woensdag 22 mei – Maranatha


De eerste Samen aan Tafel met alleenstaande ouderen is zo goed
ontvangen dat we hier graag een breder vervolg aan willen geven.

Daarom nodigen we als diaconie deze keer graag alle ouderen van de
gemeente uit voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha.

De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn
voor u geen kosten aan verbonden.

Datum 22 mei 2019 om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

U kunt zich aanmelden bij André den Boer (Maranatha) 0186-612139 of
Cor Reedijk 0186-610110.

Mailen kan ook naar: samenaantafel@hervormdoudbeijerland.nl (vergeet niet om te vermelden met hoeveel personen u komt)!


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente