Overdenking van de week

Welnu dan, laten ook wij,
nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,
afleggen alle last en de zonde,
die ons zo gemakkelijk verstrikt.
En laten wij met volharding. de wedloop lopen die voor ons ligt,
terwijl wij het oog gericht houden op Jezus,
de Leidsman en Voleinder van het geloof. 
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld,
het kruis verdragen en de schande veracht
en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Hebreeën 12: 1-2

 


Vakantiebijbelclub “Schatrijk”


 

De VBC werd dit jaar door veel kinderen bezocht!

Wil jij nog even nagenieten?

Ga dan naar de website van de VBC en bekijk daar de mooie foto’s!

 

 

 

 


Inzamelactie Voedselbank Hoeksche Waard


Ook dit jaar houden we als samenwerkende kerken een inzamelactie voor de Voedselbank.

Er zijn in de Hoeksche Waard 140 gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Het is onze diaconale roeping om hen die het nodig hebben te helpen!  

Actie voedselbank zal gehouden worden op D.V. 13 en 14 december 2019 (vrijdagmiddag van 12.00-18.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur).

De bedoeling is dat steeds drie of vier personen elkaar afwisselen en ongeveer twee uurtjes flyeren en inzamelen. U snapt dat we een flink aantal mensen nodig hebben om deze actie mogelijk te maken!

Helpt u ook (weer) mee? Stuur een email met naam en telefoonnummer naar actievbkerkenhw@gmail.com en wij zullen u/jou dan inroosteren. Als er voorkeur is voor dag/dagdeel geef dit dan aan, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. 

Alvast dank voor uw/jouw medewerking!

 


Uitnodiging “Samen aan tafel” – 21 november


Namens de diaconie nodigen wij u weer graag uit voor een geheel verzorgde lunch in Maranatha!

Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen. De mooiste gesprekken vinden vaak in een ontspannen sfeer aan tafel plaats. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat het voor een aantal mensen fijn is om af en toe niet alléén aan tafel te eten.

Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. Kent u iemand die alléén aan tafel zit? Schroom niet om ook hen uit te nodigen en aan te melden. De lunch zal worden geopend door een van onze predikanten en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Datum: 21 november 2019 om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)

Aanmelden bij: André den Boer (Maranatha) 0186-612139 of Cor Reedijk 0186-610110.


Ontmoetingsmiddag – 19 november


Deze keer hoopt de heer J. Nieuwburg een boeiende presentatie te verzorgen over de stichting Ecce Homo.

De stichting Ecce-Homo Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen die lijden en/of geen perspectief hebben door armoede, kansloosheid of natuurgeweld, en hen daarmee te helpen hun leven (opnieuw) op te bouwen.

Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Iedereen is van harte welkom, neem gerust uw buurman of buurvrouw mee!  

De inloop is vanaf 13.45 uur, de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur.

 


Schoenendoosactie voor Servië


Doet u/jij ook mee? Versier/beplak een schoenendoos, vermeld de leeftijd en of het voor een jongen/meisje bestemd is. Sluit de doos met een elastiek dus niet dicht plakken.

Ideeën voor in de doos, Schriften, pennen, stiften, kleurtjes, gum, puntenslijper, kleurboekje, stickers, kam, toiletartikelen, pleisters, sokken, muts sjaal wanten, nieuw ondergoed, sokken, knuffel, speelgoed, (hoeft niet nieuw te zijn) snoep, chocolade.

U/jij kunt de doos inleveren bij Familie Flisijn Julianastraat 48 Familie van der Zande Roerdompweg 89.

Heeft u geen spullen maar wilt u financieel bijdragen, zodat wij dozen kunnen vullen, dan kunt u een bijdrage storten t.n.v. diaconie hervormde gemeente  NL74 RABO 0351105840 onder vermelding van schoenendoos.

Voor meer info, zie kerkblad nr. 16 of bel/app naar Alice Flisijn 06-34353248 

 


Bijbelkring – woensdag 4 december


Komend seizoen zal er weer Bijbelkring worden gehouden.

De volgende woensdagavonden zijn vastgesteld:  4/12, 15/1, 19/2, 25/3, 15/4.

Graag wil ik met u stilstaan bij het Bijbelboek Nehemia.

Daarvoor gebruiken we een boekje dat recent is verschenen in de Artios Bijbelstudiereeks, getiteld ‘Drama, spanning en vernieuwing’. We hopen velen op deze avonden te ontmoeten.

Aanvang 20.00 uur in Maranatha. Meer informatie vindt u in het kerkblad.

 


Deurbussen maand november: Project 1027 – Hoop voor Syrië.


De deurbussen van de maand november zijn bestemd voor project 1027 “Hoop voor Syrië”.

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt.

Samen helpen
De kerk in Syrië kan de kosten voor de hulpverlening niet zelf opbrengen. Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, wil graag helpen en doet een beroep op u voor een extra gift voor het diaconale werk van de kerk in Syrië.

Voor € 35 krijgt een kind op school dagelijks een maaltijd en voor € 100 euro zorgt u ervoor dat een gezin voldoende brandstof heeft in de komende oorlogswinter.

De standvastigheid van de kerk in Syrië is voor ons een teken van hoop dat God doorgaat met Zijn werk, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op rekening van de Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. “Hoop voor Syrië” of gebruik onderstaande knop “gift deurbus”. Hartelijk dank!

Gift deurbus

 


Koffie-uurtje – woensdag 13 november


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha.

Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘lekker bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws te bespreken.

Iedereen is welkom dus neem gerust iemand mee!

Dit jaar is er daarna nog één koffie uurtje op D.V. 18 december 2019.

Tijdstip is van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief


 

Voor elke datum geldt: Deo Volente